StroomOp zoekt panelleden

16-02-2022

StroomOP wil zo veel mogelijk voorkomen dat jongeren in de JeugdzorgPlus terecht komen door sneller goede passende hulp te bieden aan jongeren en hun ouders. Kortom, StroomOP wil snellere en betere jeugdhulp.

In het landelijke actieplan Best passende zorg voor kwetsbare jongeren  (BGZJ) staat beschreven hoe dat bereikt kan worden. Om zicht te krijgen op hoe het er in de jeugdhulp voor staat en of er veranderingen worden gezien, bestaat de StroomOP Monitor. In de StroomOP monitor worden cijfers verzameld uit de jeugdhulp en de ervaring en beleving van jongeren, ouders en professionals verwerkt. De uitkomsten worden zichtbaar gemaakt op het StroomOP dashboard. Zo kan er gezamenlijk met gemeenten, zorginstellingen, onderwijs, jongeren, ouders en professionals uit de jeugdhulp  geleerd worden van de cijfers en de zorg worden verbeterd.

StroomOP panel
Eén van de informatiebronnen voor de StroomOP Monitor is het StroomOP panel, dat wordt gevormd door jongeren, ouders en professionals. Panelleden worden maandelijks gevraagd om via een online vragenlijst of via een app voor telefoon of tablet (nog in ontwikkeling) hun mening te geven aan de hand van verschillende thema’s zoals suïcidepreventie en gezinsgericht werken. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd of je als jongere genoeg steun en veiligheid hebt ervaren, of je als ouder voldoende bij de behandeling bent betrokken en of je als professional je voldoende vaardig voelt in je werk.

Deelnemen aan het StroomOP panel
Werk je in de jeugdhulp, ben je een jongere tussen de 16 en 23 jaar en ontvang je jeugdhulp of ben je een ouder met een kind in de jeugdhulp, dan nodigt StroomOP je graag uit om deel te nemen aan het StroomOP panel. Het invullen van de maandelijkse vragenlijst duurt steeds maximaal 10 minuten. Door je mening te geven, draag je bij aan de verbeteringen in de jeugdhulp. De antwoorden worden verwerkt tot anonieme resultaten die niet tot personen te herleiden zijn. Er zal zorgvuldig en vertrouwelijk worden omgegaan met de gegevens die worden verzameld.

Geïnteresseerd om deel te namen aan  het StroomOP Panel?
Vul dan hier het formulier in.