Massale kritiek op zorgcontractering

06-02-2014

Mei 2014: resultaten meldpunt zorgcontractering NIP: psychologen vinden productmix Basis GGZ onwerkbaar. Klik hier

April 2014: scherpe kritiek NVGzP op regels NZa  klik hier

Nieuw: Vragen Tweede Kamer over zorgcontractering GGZ  klik hier

Nieuw: Blog woordvoerder CDA op de bres tegen toenemende papierwinkel GGZ  klik hier

“Tekenen bij het kruisje, geen enkele overleg mogelijk over voorwaarden”. ‘Extreme kortingen op omzetplafond en tarieven”. “Te veel inmenging in ons werk”. “Men houdt zich niet aan afspraken over hoofdbehandelaarschap”. ”Zorgverzekeraar geeft geen antwoord op mijn vragen”. “Wacht nog steeds op contract”.

Aldus een greep uit de antwoorden op een enquête die in opdracht van VWS is gehouden onder zorgaanbieders in de GGZ. De enquête was vooral gefocussed op feitelijke informatie, maar wat eruit springt is de onvrede en machteloze woede van professionals over het verloop van het zorgproces.

NIP en NVO deden een eigen onderzoek onder hun leden. De uitkomsten hiervan lagen in dezelfde lijn. Verzekeraars sluiten geen contract meer af met zorgverleners met wie zij voorgaande jaren wel zaken deden en verlagen de tarieven en budgetten voor wie nog wel een contract krijgt. Gemiddeld vergoeden verzekeraars slechts 77% van het NZa-maximumtarief, met als negatieve uitschieters Achmea (66%) en DSW (55%). Ook worden veel meer eisen gesteld in de contracten.  Soms zijn deze eisen volledig onrealiseerbaar. Zo wordt een contract gevraagd met SBG over het aanleveren van ROM gegevens, terwijl het nog niet mogelijk was om zulke contracten af te sluiten. Bijna 40% van de respondenten rapporteert zaken die onwerkbaar of onredelijk zijn.

De onderzoeken bevestigen de kritiek die eerder onder andere werd geformuleerd door Joost Walraven en  Marie-Lotte van de Kamp.

Tweedekamerlid Henk van Gerven van de SP heeft op 17 februari Kamervragen gesteld aan de Minister naar aanleiding van de vele klachten over de zorgcontractering. Klik hier voor de vragen

Klik hier voor het volledig rapport van de VWS-enquête. 

Klik hier voor de uitkomsten van het onderzoek van NIP en NVO.

Je kunt je ervaringen met zorgverzekeraars nog steeds melden via het meldpunt van het NIP

 

Enkele feitelijke resultaten van de VWS-enquête

Ongeveer 85% van de psychologen die werkzaam zijn in de GGZ hebben geprobeerd een contract te sluiten met de voor hen belangrijkste verzekeraar. Tweederde van hen had begin januari een contract gekregen, 5% was afgewezen, een kwart wachtte nog op antwoord. Dat blijkt uit een enquête die in opdracht van VWS is gehouden onder zorgaanbieders in de GGZ.

• in meer dan een kwart van de gevallen was vooraf niet duidelijk op welke gronden contracten zouden worden geweigerd; voor aanbieders die niet eerder een contract hadden was dit in maar liefst 62% van de gevallen niet duidelijk;

• in bijna de helft van de gevallen werden eisen gesteld over substitutie van gespecialiseerde GGZ naar Basis GGZ; bij bijna 30% was sprake van eisen over substitutie van GGZ door huisartsenzorg;

• in bijna de helft van de gevallen werden eisen gesteld aan de verdeling tussen verschillende zorgproducten binnen de generalistische Basis GGZ;

• ondanks de afspraken over hoofdbehandelaarschap accepteren de meeste zorgverzekeraars alleen psychiaters, klinisch psychologen en psychotherapeuten als hoofdbehandelaar in de specialistische GGZ. Zelfs in de Basis GGZ worden  verschillende beroepen niet geaccepteerd als hoofdbehandelaar. Zo wordt de klinisch neuropsycholoog door de meeste zorgverzekeraars noch in de specialistische GGZ, noch in de Basis GGZ geaccepteerd als hoofdbehandelaar;

• meer dan driekwart van de respondenten rapporteert dat zorgverzekraars eisen stellen aan het aandeel van de hoofdbehandelaar in de behandeling. Meestal is dit 80% of meer;

De enquête was uitgezet onder meer dan zesduizend instellingen en vrijgevestigden die aangesloten waren bij een van de verenigingen die direct of indirect betrokken waren bij het Bestuurlijk Akkoord. Precies 1.000 van hen vulden de enquête in, een respons van ca. 16 procent.

De resultaten van de enquête wijken sterk af van een eerdere, kleine enquête die de NVGzP hield onder haar leden. Een verzoek van de NVGzP om de VWS-enquête ook onder haar leden te verspreiden werd door VWS afgewezen, omdat de andere verenigingen ‘voldoende representatief’ zouden zijn.

De resultaten van de enquête zijn op 23 januari door VWS aangeboden aan de Tweede Kamer.

Klik hier voor het volledig rapport van de enquête. Klik hier voor resultaten enquête NVGzP.

Klik hier  voor de aanbiedingsbrief van de Minister aan de Tweede Kamer

Klik hier voor de uitkomsten van het onderzoek van NIP en NVO.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.