Steunbetuiging NVGzP over reparatiewetgeving

29-07-2021


De NVGzP heeft in een brief aan het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport haar steun betuigd om te laten zien dat ook gz-psychologen en psychologisch specialisten in de forensische zorg actief mee willen denken over reparatiewetgeving tussen het strafrecht en het publiek recht.

Dit n.a.v. de brief d.d. 16 juli jl. van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nederlandse ggz en V&VN over de oplossingsrichting voor de problematiek rond het artikel 2.3. Wet forensische zorg.

De NVGzP betuigt haar steun om te zorgen dat de noodzakelijke zorg die sommige patiënten nodig hebben (inclusief delictpreventie) ook aan hen gegeven kan worden.

Klik hier voor de brief van de NVGzP aan de ministeries.