Sterkere gezondheidszorgpsychologie, sterkere specialismen: Beleidsplan NVGzP 2013

15-01-2013

Kwaliteit, profilering, opleiding, belangenbehartiging. Dat zijn de vier inhoudelijke  speerpunten van het beleidsplan van de NVGzP voor 2013. Daarnaast zal dit jaar veel aandacht worden besteed aan de uitbouw van de vereniging zelf, onder andere via  actieve ledenwerving.

Het beleidsplan werd vastgesteld in de ledenvergadering van 10 januari jl. Voor de uitvoering van de verschillende onderdelen zijn Werkgroepen ingesteld. Klik hier voor de samenvatting van het beleidsplan en hier voor het volledige beleidsplan.