Stel je VOOR 17 JUNI kandidaat voor de Ledenraad!

05-06-2015

Stel je VOOR 17 JUNI binnen je eigen kieskring kandidaat voor de Ledenraad en maak kans om met de 23 andere leden in de Ledenraad de koers van de vereniging te bepalen.

Als lid van de Ledenraad zit je in het hoogste orgaan van de vereniging en vorm je zo een krachtige vertegenwoordiger van de belangen van de leden en van onze beroepsgroep.

De Ledenraad komt ongeveer vijf keer per jaar bijeen. Centraal in deze bijeenkomsten, en in het takenpakket van een raadslid, staat het beleid van de vereniging:
• de vaststelling van het meerjarenbeleid
• de vaststelling van de jaarplannen en de begroting
• het vaststellen van de hoogte van de contributie
• het toezicht op het bestuur

We verwachten van leden van de Ledenraad onder andere dat zij:
• een visie hebben op de gz-psychologie in het algemeen en de rol van de NVGzP in het bijzonder
• het vermogen hebben om het belang van de NVGzP centraal te stellen
• beschikken over strategisch en conceptueel denkniveau
• inzicht hebben in politieke en maatschappelijke verhoudingen

Zie voor alle informatie over de Ledenraad ons themadossier of zoek contact met Mirjam van Dootingh, directeur, via mvdootingh@nvgzp.nl of via 030 6868777.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.