Stel je kandidaat voor de Ledenraad!

14-07-2021


In het najaar van 2021 vinden de verkiezingen voor de ledenraad van de NVGzP plaats.
De nieuwe ledenraad start op 1 januari 2022. Met deze ledenraad wordt een nieuwe, representatieve vertegenwoordiging van leden gevormd die het hoogste orgaan binnen de vereniging is. De ledenraad bestaat uit 24 leden en wordt benoemd voor een periode van 3 jaar.

Stel jij je verkiesbaar?

Met een ledenraad wordt de betrokkenheid en inbreng van de leden vergroot. De ledenraad benoemt het bestuur en houdt toezicht op het bestuur. Daarnaast bepaalt de ledenraad de koers van de NVGzP door de goedkeuring van het strategisch beleid, het jaarplan, de begroting, het jaarverslag en het financiële jaarverslag van de vereniging.

Indeling in kieskringen
De helft van de leden van de ledenraad wordt gekozen op basis van opleidingsniveau. Deze zetels zijn zodanig verdeeld over de drie kieskringen: piog, gz-psycholoog en specialist. De verdeling is een zo evenredig mogelijke afspiegeling  van het ledenbestand. Dus als een kwart van de leden specialist is, wordt een kwart van dit gedeelte van de ledenraad gereserveerd voor vertegenwoordigers van de specialisten.

De andere helft van de leden van de ledenraad wordt gekozen op basis van één van de vier werksettingen GGZ volwassenen (dienstverband), GGZ volwassenen (vrijgevestigd), kinder- en jeugdzorg en overige. Ook het aantal zetels per werksetting is een zo evenredig mogelijke afspiegeling van het ledenbestand. Dus als een kwart van de leden vrijgevestigd is, wordt een kwart van dit gedeelte van de ledenraad gereserveerd voor vertegenwoordigers van de vrijgevestigden.

Kandidaatstelling
Door je binnen je eigen kieskringen kandidaat te stellen voor de ledenraad, maak je kans om met 23 andere leden in de ledenraad de koers van de vereniging te bepalen! Alle gewone en piog-leden kunnen zich kandidaat stellen voor de ledenraad.

De periode van kandidaatstelling is van 15 september tot en met 1 november 2021. Om je kandidaat te stellen, kun je het ingevulde kandidatenformulier indienen bij het bureau. Er wordt jou gevraagd wat volgens jou voor de NVGzP de belangrijkste speerpunten voor de toekomst zijn en waarom jij je verkiesbaar stelt voor de ledenraad.
Uit de schriftelijke verklaring blijkt dat jij, ingeval van verkiezing, akkoord gaat met de benoeming.

Vergoeding
Ledenraadsleden ontvangen per vergadering een reis- en onkostenvergoeding.

Vragen?
Heb je vragen? Neem dan contact op met Willeke Brinkman, directeur; wbrinkman@nvgzp.nl.