Stand van zaken wetgeving transparantie BIG-nummer

09-11-2020

Op 2 april 2020 is het aangepaste besluit met de regels voor de verplichting het BIG-nummer te vermelden officieel bekend gemaakt. Hierin staat dat de verplichting om het BIG-nummer te vermelden in werking treedt per 1 januari 2021.

Vanwege de coronacrisis is deze termijn op de lange baan geschoven. Zodra er duidelijkheid is over het verdere verloop van de coronacrisis wordt bekendgemaakt wanneer dit daadwerkelijk verplicht wordt. Hiervoor zal in ieder geval een termijn van 6 maanden voor gehanteerd worden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat pas na dat half jaar handhaven op de verplichting het BIG-nummer te vermelden.

Inhoud wetgeving
De verplichting tot transparantie van het BIG-nummer houdt in dat zorgverleners:

  • patiënten over hun BIG-nummer moeten informeren wanneer zij daar om vragen en dat zij het nummer moeten vermelden;
  • hun BIG-nummer moeten aangeven bij het gebruik van hun naam op hun website (of website van werkgever);
  • in de e-mail ondertekening van e-mailberichten die beroepsmatig worden verzonden hun BIG-nummer moeten aangeven. Het BIG-nummer hoeft dus niet op andere plekken te worden vermeld, zoals in wachtruimten.

Communicatietraject
Het CIBG is nu bezig met de ontwikkeling van het communicatietraject rond dit wetsvoorstel. De NVGzP is hierbij betrokken.