Stand van zaken kostprijsonderzoek in de ggz en fz

06-03-2019

 

Instellingen en vrijgevestigden in de ggz en forensische zorg (fz) hebben in groten getale meegedaan aan het kostprijsonderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Op basis van de kostprijsinformatie die is binnengekomen, berekent de NZa de nieuwe tarieven voor volgend jaar.

De planning is dat op 1 augustus de nieuwe tarieven worden uitgeleverd. Op hetzelfde moment wordt ook de regelgeving voor 2020 gepubliceerd. Zo mogelijk stelt de NZa concept-regelgeving voor 2020 eerder beschikbaar.

Normaliter maakt de NZa de tarieven op 1 juli bekend, maar de opleverdatum verschuift vanwege de omvang van het kostenonderzoek nu naar 1 augustus. In het voorjaar van 2018 gingen de NZa en de branchepartijen uit van een nieuwe bekostigingssystematiek per 2020. Inmiddels is duidelijk dat in 2020 de huidige dbc’s van kracht blijven. Dit brengt extra werk met zich mee omdat nu ook de zorgprofielen herijkt moeten worden.

Zie voor meer informatie de website van de NZa.