Staatssecretaris Blokhuis neemt boek ´Therapiewinst’ in ontvangst

19-06-2018

DEN HAAG, 18 juni 2018 – Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 18 juni het boek ‘Therapiewinst, de waarde van psychologische behandeling’ in ontvangst genomen. Hij kreeg dit aangeboden door P3NL, de ADF stichting, de VGCt en zes hoogleraren. Met het boek doen zij gezamenlijk een oproep voor meer en betere investering in de GGZ. Dat is goed voor Nederland, omdat iedere euro die geïnvesteerd wordt in de GGZ, er twee oplevert.

Marc Verbraak (P3NL) overhandigt staatssecretaris het boek. Foto: Roy Borghouts

In het boek ´Therapiewinst´ van de Britse topeconoom Richard Layard en toppsycholoog David M. Clark wordt beargumenteerd dat de GGZ als investering moet worden gezien in plaats van een kostenpost. Dit kan worden bereikt door mentaal leed net zo te behandelen als lichamelijk leed, het stigma op psychische aandoeningen te bestrijden en kennisachterstanden weg te werken. Daarnaast moet ervoor gezorgd worden dat iedereen, in bijzonder jongeren met psychische problemen, bijtijds de juiste zorg krijgen. De wachttijden voor een behandeling zijn op dit moment onaanvaardbaar hoog.

Door in opleidingen te investeren, komen de nieuwste en meest effectieve psychologische behandelingen beter beschikbaar. In het Verenigd Koninkrijk heeft het programma ‘Improving Access to Psychological Therapies’  (IAPT) laten zien dat het mogelijk is om in korte tijd grote verbeteringen tot stand te brengen in de levens van honderdduizenden mensen. Er zijn de afgelopen vijftig jaar veel bewezen effectieve psychologische behandelingen ontwikkeld die gezondheidswinst opleveren en ervoor zorgen dat mensen weer kunnen functioneren in de maatschappij. Door een proportionele investering in de geestelijke gezondheidszorg, kan zo dubbele winst worden geboekt.

Staatssecretaris Blokhuis bij in ontvangstname boek: “Ik vind het zo’n logisch en helder verhaal. We gaan er zeker rekening mee houden bij het tot stand komen van het hoofdlijnakkoord GGZ. We gaan samen ons best doen voor mensen die het nodig hebben.”

Marc Verbraak voorzitter P3NL: “Mentale veerkracht draagt bij aan een gezonde, sociale en productieve samenleving. De economische en persoonlijke waarde van psychologische behandelingen is veel groter dan vaak wordt gedacht.”

Investeer in psychologische zorg
Mentaal leed komt veel meer voor dan veel mensen denken. Maar slechts 7% van het gezondheidszorgbudget in Nederland gaat naar de GGZ, terwijl psychische aandoeningen in Nederland volgens de World Health Organization bijna 40% van alle ziektes uitmaken. Volgens cijfers van het Trimbos-instituut heeft bijna 20% van de volwassenen in Nederland psychische problemen, zoals stemmingsstoornissen, angststoornissen, middelenstoornissen of een gedragsstoornis. Angst- en stemmingsstoornissen staan in de top-tien van ziekten met de grootste ziektelast, meer dan bijvoorbeeld dementie of borstkanker. Onbehandeld worden angst- en stemmingsstoornissen vaak chronisch met alle persoonlijke en maatschappelijke gevolgen en kosten van dien. Veel jongeren kampen met psychische problemen, maar slechts één op de vier jongeren wordt behandeld. Een investering in deze groep heeft op lange termijn een groot rendement.

Behandel mentaal leed net zo als lichamelijk leed
Psychologische zorg kent nog niet de vanzelfsprekende en toegankelijke zorg zoals via de huisarts bij lichamelijk leed het geval is. Twee van de drie mensen met psychische aandoeningen komt niet of niet op tijd in behandeling. Behandelingen van de psychische aandoeningen van mensen met zowel somatische als psychologische problemen betalen zich meteen terug dankzij besparingen op dure ziekenhuiszorg.