Specialistenregistraties voor de duur van zes maanden opgeschort vanwege Corona maatregelen

16-04-2020

Vanwege de maatschappelijke impact van de Corona-crisis besloten het bestuur van de FGzPt en haar organen de herregistratie van de klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen met een periode van zes maanden op te schorten.

De FGzPt kiest voor deze maatregel omdat er op dit moment sprake is van een uitzonderlijke overmachtssituatie die alle specialisten raakt en waarbij een maatregel past die voor alle specialisten gelijk is. De FGzPt wil bovendien in deze periode de specialisten niet belasten met extra administratieve handelingen en sluit daarmee aan bij de maatregel van VWS ten aanzien van herregistratie van de artikel 3 beroepen in het BIG-register.

Gevolgen maatregel
Concreet betekent voorgaande maatregel dat de expiratiedatum van de registratie van alle specialisten die in een register van de CRT ingeschreven staan met een periode van zes maanden opgeschort zal worden. Gedurende deze zes maanden worden er geen inschrijvingen van specialisten doorgehaald.

Herregistratie aanvragen
Bent u al aangeschreven om te herregistreren en/of wilt u alvast een aanvraag tot herregistratie doen dan is dit uiteraard mogelijk. Zodra de juridische afwikkeling van de maatregel klaar is, wordt ook de expiratiedatum van uw hernieuwde inschrijving aangepast.

Heeft u nadere vragen dan kunt u uiteraard contact opnemen met de afdeling Registratie en Herregistratie door een e-mail te sturen naar registratie@fgzpt.nl of te bellen tijdens het telefonisch spreekuur op maandag en donderdag van 9.30 – 13.00 op 085-3035301.