Sluiting register NIP-erkende BAPD supervisoren

08-07-2020


Elke gz-psycholoog met vijf jaar werkervaring kan BAPD superviseren

Sinds 2016 is het proces om de BAPD te behalen ná de studie psychologie of orthopedagogiek gedelegeerd aan de Open Universiteit. 

De Open Universiteit werkt, net als de andere universiteiten, met docent-supervisoren. De verplichting tot supervisie door een NIP-erkende BAPD supervisor verviel daarmee. Op 3 juni 2020 heeft het Algemeen Bestuur van het NIP besloten dit register te sluiten.

Dit houdt concreet in dat:

  • t/m 31 december 2021 een overgangsregeling geldt waarbij de huidige BAPD supervisoren nog supervisanten voor de BAPD kunnen begeleiden;
  • na 1 januari 2022 de titel ‘NIP erkende BAPD supervisor’ verdwijnt;
  • supervisie voor de BAPD uitgevoerd kan worden door een NIP erkende BAPD supervisor (t/m 31 december 2021) of door een GZ-psycholoog met 5 jaar werkervaring;
  • het huidige BAPD reglement wordt in 2020 aangepast; de hoofdstukken m.b.t. het erkennen van supervisoren zijn niet meer van toepassing.

Het NIP steunt de BAPD en zal zich volop blijven inzetten voor goede psychodiagnostiek, en het diagnostiekonderwijs blijven benoemen in onze overleggen met hoofdopleiders en universiteiten.

Meer weten?
De BAPD supervisoren zijn op 1 juli 2020 geïnformeerd over dit besluit. Wil je weten wat het voor jou betekent? Zie de veelgestelde vragen of mail naar registraties@psynip.nl