Schrijf je nu gratis in voor webinar Wetenschap in de praktijk

23-02-2022

 

Wetenschappelijk onderzoek; wat doe je ermee in de dagelijkse praktijk? En wat is de invloed van de praktijk op de wetenschap?

In dit dynamische webinar staat wetenschappelijk onderzoek in de praktijk centraal. We beginnen met een presentatie van gastspreker Anton Hafkenscheid. Anton is expert op het thema ‘de therapeutische relatie’ en vertelt hoe de ervaring die hij in de praktijk opdoet, zijn wetenschappelijk onderzoek beïnvloedt. Na deze lezing volgen twee rondes met digitale posterpresentaties waarin je in speeddates kennismaakt met actuele onderzoeksresultaten van scientist-practitioners.

Deelname is gratis.

Programma

  • 16.00 – Opening / Inleiding door dagvoorzitter Bas van Alphen
  • 16.10 – Lezing door Anton Hafkenscheid
  • 16.35 – Posterpresentaties ronde 1
  • 17.00 – Posterpresentaties ronde 2
  • 17.25 – Plenaire afronding
  • 17.45 –  Einde

Datum en tijd
Maandag 21 maart van 16.00 tot 17.45 uur (online).

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor FGzPt, NVO, NIP en NVP.

Accreditatiepunten worden toegekend wanneer je live bij het gehele webinar aanwezig was.  Er wordt geen opname gemaakt van dit webinar.

Meld je aan via deze link.

Een overzicht van de posterpresentaties:

Simone Burger, PhD student, Vrije Universiteit & Parnassia
De doorzetter wint: toename van PTSS-klachten gedurende traumabehandeling bij mensen met PTSS en psychose.

In een RCT naar traumabehandeling bij mensen met PTSS en psychose hebben we gekeken naar de prevalentie van toename van PTSS-klachten gedurende traumabehandeling en vonden dat kortdurende verergering van traumaklachten relatief veel voorkomt maar niet gerelateerd is aan behandelrespons. We laten zien dat een toename van PTSS-klachten gedurende behandeling bij 73% al na gemiddeld 1,5 sessie wordt opgevolgd door een significante daling en pleiten daarom voor het doorzetten van de behandeling.

Erol Ekiz, klinisch psycholoog bij GGz Breburg. Promovendus bij Tranzo, Tilburg University
Systems Training for Emotional Predictability and Problem Solving for Borderline Personality Disorder: A Systematic Review

Betreft een systematische review van de beschikbare literatuur met betrekking tot de Vaardigheidstraining Emotieregulatiestoornis (STEPPS in het Engels), een groepsbehandeling voor cliënten met de borderline persoonlijkheidsstoornis.

Laura Kunst, docent / Tilburg University; psycholoog / Mentaal Beter
Autonomieversterkende therapie versus cognitieve gedragstherapie voor angststoornissen.

De poster beschrijft een multicenter klinische trial waarin groepsgewijze autonomieversterkende therapie (AET) werd vergeleken met groepsgewijze cognitieve gedragstherapie (CGT) voor angststoornissen. De resultaten lieten meer overeenkomsten zien dan verschillen in effectiviteit van de therapieën, en AET vormt daarmee mogelijk een mooie uitbreiding van het behandelaanbod voor angststoornissen.

Robin van der Linde, Topklas-kandidate, GGZ Oost Brabant & Groningen universiteit
Persoonlijkheidsstoorniskenmerken, schema’s, modi en copingstijlen bij patiënten met dissociatieve stoornissen.

Een nieuwe conceptualisering van de dissociatieve identiteitsstoornis (DIS), het modus model, verklaart verschuivingen tussen identiteiten als verschuivingen tussen modi. Deelnemers met dissociatieve stoornissen worden gekenmerkt door een uniek patroon van pathologische persoonlijkheidskenmerken, schema’s en modi. Het modusmodel voor DIS ondersteunt de toepassing van schematherapie bij de behandeling van DIS.

Ellen Gielkens, gz-psycholoog, Mondriaan / VUB
EMDR bij ouderen met PTSS en persoonlijkheidsstoornissen.

EMDR bij ouderen is nog nauwelijks onderzocht. Ouderen met (chronische) PTSS hebben veelal comorbide persoonlijkheidspathologie. Verbetert met EMDR-behandeling gericht op de PTSS ook de persoonlijkheidsstoornis?

Lars de Vroege, GIOS/senior onderzoeker, GGZ Breburg/Tilburg university
Cognitieve problematiek bij patiënten met functioneel neurologische stoornis.

Patiënten met functioneel neurologische stoornis ervaren cognitieve problematiek, met name op het gebied van informatieverwerkingssnelheid. Hier was tot voor kort geen oog voor. Deze resultaten laten zien dat neuropsychologisch onderzoek én behandeling essentieel is bij deze doelgroep.

Marc Dinkgreve, kennisambassadeur, Jeugdbescherming Regio Amsterdam
HAVIK: Handelingsgerichte Actuele Veiligheid Inschatting van het Kind.

Het bespreken van de onveiligheid van kinderen met ouders en vervolgens direct te handelen om de veiligheid te herstellen is niet eenvoudig. Gedragsdeskundigen van Jeugdbescherming hebben vanuit de praktijk een instrument ontwikkeld dat het bespreken van de onveiligheid en het maken van goede afspraken ondersteunt.

Fatma Arslan-Unver, gz-psycholoog i.o. tot klinisch psycholoog
Imaginaire rescripting (ImRs) bij de behandeling van de obsessieve-compulsieve stoornis (OCS).

Ondanks goede behandelingen, knapt niet iedereen met OCS op van richtlijnbehandelingen, waardoor er behoefte is aan alternatieve behandelmethoden, zoals ImRs. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het toepassen van ImRs leidt tot vermindering van de dwangklachten. Hier gaan wij ook onderzoek naar doen, naast ook het meenemen van twee (mogelijke) werkingsmechanismen.

Yolande Kat, klinisch psycholoog de Waag (onderdeel van de forensische zorgspecialisten)
Primary and secondary psychopathy subtypes in a forensic outpatient sample.

Dit onderzoek dat is uitgevoerd bij cliënten van 18 jaar en ouder die in behandeling zijn bij de Waag, richt zich op de vraag of psychopathie voorkomt bij de forensisch poliklinische populatie en welke profielen we daar dan terugzien.

Nikki Thuss, promovendus, Universitair Medisch Centrum Groningen
Cognitieve klachten en cognitieve stoornissen bij ouderen met licht traumatisch hersenletsel.

Ondanks dat het herstel na licht traumatisch hersenletsel over het algemeen redelijk goed verloopt, kunnen er in de (sub)acute fase na het letsel cognitieve klachten en cognitieve stoornissen aanwezig blijven. Bij ouderen is dergelijke problematiek nog onvoldoende in kaart gebracht. Daarom onderzoeken wij cognitieve klachten, cognitieve stoornissen en de relatie daartussen bij ouderen met licht traumatisch hersenletsel.

Lieke Jorna, promovendus/neuropsycholoog, Universitair Medisch Centrum Groningen
Sociale cognitie en gedragsproblemen op de lange termijn na een subarachnoïdale bloeding.

In dit onderzoek werd onderzocht in welke mate sociale cognitiestoornissen en gedragsproblemen, die werden vastgesteld na een subarachnoïdale bloeding (SAB), op de lange termijn aanhouden. Daarnaast wilden we nagaan of tekorten in sociale cognitie en gedragsproblemen na SAB gerelateerd zijn aan langdurige participatieproblemen.

Amber Heegers, PhD kandidaat, Universitair Medisch Centrum Groningen
Verschillen in emotieherkenning tussen diverse neurologische aandoeningen

Stoornissen in de emotieherkenning kunnen ontstaan bij diverse neurologische aandoeningen (THL, SAB, hersentumoren en ziekte van Parkinson). Of stoornissen in emotieherkenning, zowel in het algemeen als voor verschillende type emoties, variëren tussen patiëntgroepen is echter niet bekend. Daarom wordt in deze studie onderzocht óf en hoe diverse neurologische patiëntgroepen verschillen in het patroon van emotieherkenning

Organisatie van dit webinar is in handen van: de NVGzP, het NIP, Uppsy, de RINO Groep en RINO Zuid.