(Ont)regelen doe je samen!

19-01-2018

Het moet nu, het kan nu
Schrappen en verbeteren: het moet nu en het kan nu. De energie van de Schrapconferentie van  zaterdag 18 november heeft dat duidelijk gemaakt. Er is inzicht, er is urgentie, er is draagvlak én er is schrapgereedschap. In de komende weken gaan we het vervolgtraject verder samen vormgeven met verschillende partijen in samenwerking met VWS.

Zeven beroepsgroepen; fysiotherapeuten, Psychiaters, Wijkverpleegkundigen, Huisartsen, Apothekers, Ziekenhuisverpleegkundigen en Medisch Specialisten gaan aan de slag. In totaal 22 schrap- en verbetersessies, verdeeld over drie weken komen zij met concrete verbeterstappen. De regeldruk is in deze beroepen eerder onderzocht door de Denktank (Ont)Regel de Zorg. Dit onderzoek vormde ook de basis voor de Schrapsessies die op 18 november plaatsvonden tijdens de eerste Schrapconferentie (Ont)Regel de Zorg.

De eerste Schrap- en Verbeterwerken zijn in eerste instantie gericht op deze beroepsgroepen. Daarna zullen VvAA en Het Roer Moet Om (HRMO) in overleg met VWS waarschijnlijk ook voor andere beroepsgroepen schrapsessies organiseren.

Wilt u eerder meedoen? De Denktank (Ont)Regel de Zorg ontwikkelde tools waarmee u met elkaar een afweging kunt maken of bepaalde regels bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg voor de patiënt.

Voor meer informatie over (Ont)Regel de Zorg verwijzen wij u naar de website vvaa.nl/ontregeldezorg.

Wilt u alvast op een deelnemerslijst geplaatst worden voor de tweede ronde Schrapsessies, stuurt u dan een email aan: ontregeldezorg@vvaa.nl en vermeldt u erbij Nieuwsbrief NvGZP.

Op naar een gezondheidszorg met meer tijd voor de patiënt!