Schippers wil daling aantal mensen met depressie van 30 procent

15-02-2017

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tekent een deal met 19 partijen om het aantal mensen met depressie fors terug te dringen. Alle partijen werken mee aan een meerjarenprogramma depressiepreventie dat minimaal vijf jaar zal lopen. Doelstelling is een forse afname van mensen met depressie in 2030 met 30 procent.

Minister Schippers: “Een depressie werkt echt diep door in je leven. Het is belangrijk dat we meer weten, eerder signaleren en het taboe doorbreken. Zodat mensen eerder hulp vragen en krijgen. Met tijdige hulp kan je zelfs voorkomen dat iemand echt in een depressie raakt. Samenwerking is dan ook cruciaal om deze ambitieuze doelstelling te halen. Ik ben heel blij dat zoveel partijen er de schouders onder willen zetten”.

Hoog risico
Het meerjarenprogramma richt zich op zes groepen mensen met een hoog risico op het ontwikkelen van depressie. Dat zijn: jongeren, jonge vrouwen, huisartsenpatiënten, werknemers met een stressvol beroep, chronisch zieken en mantelzorgers. Inzet is het vergroten van het bewustzijn, zowel bij de mensen die het aangaat als hun omgeving. Beter bereiken van hoogrisicogroepen. Beter verwijzen naar de juiste zorg en die ook goed toepassen en samenwerking tussen verschillende zorgverleners.

Beroepsgroepen, brancheorganisaties en kennisinstellingen maken de komende jaren afspraken over een sluitende aanpak en ondersteuning dichtbij mensen: op school, in de zorg, in de wijk of op het werk. Zo is er bijvoorbeeld al een e-learning module depressiepreventie voor huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, Centra voor Jeugd en Gezin, verloskundigen en kraamzorg, zodat zij depressieve klachten op tijd herkennen.

Taboe doorbreken
In het meerjarenprogramma staat ieder jaar een andere groep centraal met een hoog risico. In 2017 zijn dat jongeren en jonge vrouwen. De jaren daarna komen andere groepen aan bod. Afgelopen najaar startte Schippers al een publiekscampagne over depressie gericht op het herkennen van signalen, het vergroten van kennis en het doorbreken van het taboe.

Zie de campagnesite: www.omgaanmetdepressie.nl

Bron: rijksoverheid.nl

One thought on “Schippers wil daling aantal mensen met depressie van 30 procent

  1. De groep ‘huisartspatiënten’ is mij niet geheel duidelijk: de gehele bevolking is vanaf zijn/haar geboorte patiënt van een huisarts, lijkt mij zo.
    Voor de overige groepen geldt: dat zijn allemaal groepen die klem zitten tussen onzinnig hoge maatschappelijke eisen/verwachtingen enerzijds en een betreurenswaardig gebrek aan middelen en mogelijkheden anderzijds.
    Dat lijkt mij dan ook meteen een aanknopingspunt voor daadwerkelijke preventie. De suggestie die ik hier echter beschreven zie is die van een team met pleisters dat samen met deze bevolkingsgroepen het doornenbos gaat doorkruisen.
    Als minister Schippers de kraan zou weten te vinden dan hoefde zij minder te dweilen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.