Schippers: orthopedagoog BIG-beroep

21-06-2015

Peter van Drunen

Minister Schippers wil de orthopedagoog-generalist opnemen in de wet-BIG. Daarmee zou het beroep eenzelfde status krijgen als de gz-psycholoog en de psychotherapeut. 

Dit schrijft de minister in een reactie op een brief van P3NL over het advies van de commissie Meurs, die ze op 19 juni aan de Kamer heeft gestuurd. Het voorstel tot opname van de orthopedagoog-generalist in de wet BIG moet nog wel worden goedgekeurd door het parlement.

De NVO ijvert al sinds 2013 voor erkenning van de orthopedagoog als apart BIG-beroep. Na lang aarzelen heeft de minister hier nu mee ingestemd. Het is nog onduidelijk of dit ook consequenties zal hebben voor de gz-psycholoog (bijv. andere afbakening van deskundigheidsgebied, aanpassing in de opleiding).

Zie voor meer informatie en achtergrond de uitgebreide berichtgeving op de website van de NVO, klik hier.