Schippers: "Kom met suggesties voor besparingen"

14-02-2013

Lever uw ideeën voor 1 maart bij ons aan!

Partijen in de gezondheidszorg krijgen de gelegenheid om zelf met plannen te komen voor besparingen in de zorg. Dat heeft minister Schippers gezegd in een interview met het televisieprogramma Buitenhof. [klik hier voor het hele interview] Ze reageerde daarmee op de felle kritiek op eerdere bezuinigingsvoorstellen. Deze kritiek gold in het bijzonder voor het CVZ-rapport over bezuinigingen op de zorgverzekeringen voor de ggz.

In het interview gaf Schippers aan dat ze partijen tot 1 september de gelegenheid wil geven om met eigen voorstellen te komen.

Overigens zijn de bezuinigingen hiermee niet van tafel. Schippers wil € 1,5 miljard bezuinigen op het basispakket van de zorgverzekering. Als de voorstellen uit het veld te weinig opleveren, zal ze alsnog zelf met maatregelen komen.

NVGzP, NVP en VGCt: aan de slag

De VGCt, de NVP en de NVGzP zijn blij met dit aanbod van Schippers. Eerder hebben we in een gezamenlijke reactie laten zien dat de plannen van het CVZ ondoordacht en slecht onderbouwd waren, en schadelijk voor kwetsbare patiëntengroepen. Wij gaan ervan uit dat het CVZ-rapport nu in de ijskast gelegd wordt, in afwachting van voorstellen uit het veld.
We realiseren ons dat de ggz in tijden van recessie de broekriem zal moeten aanhalen. Maar als organisaties van professionals zien we ook dat er nog veel te winnen valt op het gebied van effectief behandelen en diagnosticeren en efficiënt organiseren.

Dus we gaan deze uitdaging aan! We zullen andere partijen (NIP, LVE, NVVP) vragen om zich heirbij aan te sluiten, zodat we met één krachtig antwoord namens de psychologische beroepen in de GGZ kunnen komen.

Inventarisatie verbeteringen en besparingen

Eerste stap is om mogelijke  verbeteringen en besparingen in de ggz inventariseren. Het Bestuurlijk Akkoord voor de GGZ van juni 2012 biedt een goed uitgangspunt. Hoe kan de zorg efficiënter worden georganiseerd? Wat kunnen nieuwe technologie of nieuwe interventievormen bijdragen aan effectiviteit en kostenbeheersing? Bij welke psychische problemen of stoornissen, bij welke doelgroepen, op welke behandelingen valt doelmatigheidswinst te behalen? Waar is eventueel sprake van overbehandeling?

Met een gezamenlijke commissie van experts willen wij ons de komende maanden over deze vragen gaan buigen.

 

(2 links aanpassen)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.