Schippers: Geen invoering DSM 5 in 2016

27-03-2015

De DSM 5 zal in 2016 nog niet worden ingevoerd als basis voor de bekostiging en de registratie van geestelijke gezondheidszorg. Dat heeft minister Schippers op 24 maart jl. in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Eerder had het Zorginstituut Nederland de Minister geadviseerd de nieuwe versie van de DSM wel als uitgangspunt te nemen voor de afbakening van vergoede zorg. 

Met het besluit de DSM 5 in 2016 niet in te voeren is ook de uitsluiting van ‘andere gespecificeerde stoornissen’ voorlopig van de baan. Het Zorginstituut had voorgesteld de behandeling van deze stoornissen niet langer te vergoeden. Met name vanuit de beroepsgroepen was hier fel tegen geprotesteerd, onder andere door de NVGzP. De minister heeft het Zorginstituut gevraagd om opheldering op dit punt. De beroepsgroepen zijn inmiddels met het Zorginstituut in overleg hierover.

Naast de discussie over ‘andere gespecificeerde stoornissen’ vindt de minister het advies van het Zorginstituut onvoldoende onderbouwd wat betreft de financiële gevolgen van invoering van de DSM 5. Volgens de minister biedt het rapport van het Zorginstituut haar ‘onvoldoende comfort’. Ze is bang dat de introductie  van de nieuwe DSM tot hogere zorguitgaven zal leiden.

Ook zorgregistratie en -declaratie in 2016 nog op basis van DSM IV

Ook de zorgregistratie en – declaratie zal in 2016 nog plaatsvinden op basis van de DSM IV. Omdat in de praktijk al wel gewerkt wordt met de DSM 5, is de NZa bezig met de ontwikkeling van een codetabel, waarmee DSM 5-classificaties kunnen worden omgezet in een DSM IV code.

Meer informatie

Brief Minister aan Kamer d.d. 24 maart 2015

Rapport Zorginstituut Nederland over invoering DSM 5

Protest vanuit het veld op rapport Zorginstituut

Rapport NZa over impactanalyse DSM 5

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.