Schippers en NZa: touwtjes zorgaanbieders én zorgverzekeraars GGZ strakker aantrekken

16-07-2015

Peter van Drunen

Verplichte aanlevering van ROM gegevens. Vermelding van wachttijden door aanbieders Basis GGZ. Onderzoek naar het functioneren van de privacyregeling. Dit zijn enkele maatregelen die minister Schippers in een brief aan de Tweede Kamer heeft aangekondigd voor de GGZ.

De brief is een reactie op de Marktscan GGZ 2014, die begin deze maand door de NZa werd gepubliceerd. De marktscan bevat een analyse van ontwikkelingen in de GGZ over de periode 2009 tot 2014. In een begeleidende brief doet de NZa een aantal aanbevelingen aan de minister.

Contracteringsproces

In de marktscan wordt onder andere het contracteringsproces voor 2015 onder de loep genomen. De NZa constateert dat de onderhandelingsruimte voor kleine zorgaanbieders erg beperkt is. De NZa kondigt aan hier nader onderzoek naar te gaan doen. Daarnaast wordt overwogen om de regels voor contractering door zorgverzekeraars strakker aan te trekken. Nu is er alleen sprake van ‘Good Contracting Practices’. Deze vormen een richtlijn voor verzekeraars, maar er is geen sanctie als zorgverzekeraars zich hier niet aan houden. De NZa onderzoekt momenteel of deze ‘Good Contracting Practices’ omgezet kunnen worden in bindende regels. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een reeds lange bestaande wens van de NVGzP en andere beroepsorganisaties.

Kwaliteit 

De NZa constateert dat er in de GGZ nog steeds onvoldoende transparantie is over de kwaliteit van de geleverde zorg. Dit geldt zowel voor de patiënt als voor de zorgverzekeraar. Wel is het gebruik van ROM en de aanlevering van gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ de laatste jaren gestaag toegenomen. Schippers kondigt in reactie hierop aan dat ze aanlevering van ROM-gegevens door GGZ-aanbieders verplicht wil gaan stellen. (Overigens is dit voor vrijgevestigde zorgaanbieders tot op heden nog steeds niet mogelijk.)

Privacy

Uit de marktscan blijkt dat er erg weinig gebruik wordt gemaakt van de privacyregeling. Volgens de Marktscan ging het in 2014 om 0,1 procent van de patiënten. Tegelijkertijd rapporteert de NZa veel klachten van patiënten en zorgaanbieders over de uitvoering van deze regeling door zorgverzekeraars. De NZa kondigt aan beter toezicht te gaan houden op de naleving van de privacyregeling door verzekeraars.

Wachttijden

In de Marktscan wordt veel aandacht besteed aan de wachttijden in de GGZ. De NZa constateert dat er op dit punt grote verschillen zijn tussen aanbieders. Deze hangen samen met de hoofddiagnose: voor sommige aandoeningen zijn de wachttijden veel langer dan voor andere. Nu al zijn aanbieders van gespecialiseerde GGZ verplicht om op hun website patiënten te informeren over de wachttijden voor een behandeling. Schippers wil deze regeling uitbreiden naar de Basis GGZ.

Brief Schippers aan Tweede Kamer over marktscan GGZ 2014

Aanbiedingsbrief NZa marktscan GGZ 2014 

Marktscan GGZ 2014

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.