Schippers: "vertrouwensbreuk" GGZ; andere partijen "verbijsterd"

05-02-2015

Peter van Drunen

Minister Schippers heeft woensdag 28 januari het Bestuurlijk Akkoord GGZ opgezegd. Aanleiding is het feit dat de beroepsverenigingen en andere bestuurlijk akkoord-partijen zich hebben aangesloten bij het verzet tegen afschaffing van de vrije artsenkeuze. De Minister spreekt van een ‘vertrouwensbreuk’, omdat de partijen haar hier niet vooraf over hadden ingelicht.  Andere partijen zijn op hun beurt ‘verbijsterd’ over het besluit van de Minister

Het Bestuurlijk Akkoord is een raamafspraak uit 2012 en 2013 tussen minister, zorgverzekeraars en ‘het veld’ (zorgaanbieders, beroepsgroepen) over de ontwikkeling in de GGZ in de komende jaren. In het Akkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over afbouw van beddencapaciteit, kwaliteitsbeleid en het budget van de GGZ voor de komende jaren.

De afschaffing van de vrijeartsenkeuze was voor de minister een belangrijke hoeksteen van het akkoord. Volgens berichtgeving van GGZ NederlandSkipr en Zorgvisie gaat de minister nu eerst in de coalitie bespreken of er draagvlak is voor een nieuw akkoord. Daarbij zou sprake zijn van nieuwe bezuinigingen ter hoogte van 330 miljoen en van overheveling van de  gehele GGZ naar de gemeenten. Dit laatste wordt door de minister ontkend.

De LVVP schrijft  in een brief  ‘verbijsterd’ te zijn over de opzegging van het akkoord en roept de minister op om  “samen met de   sector  verder te gaan in de doorontwikkeling ervan, zodat alle burgers in Nederland, die dat nu of in de  toekomst nodig hebben, verzekerd blijven van kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg”.  Ook GGZ Nederland heeft de minister opgeroepen tot hervatting van het overleg.