Scherpe kritiek NVGzP op NZa-regels

20-03-2014De NZA-regels voor de Basis GGZ leveren in de praktijk grote problemen op. Huisartsen zijn nog niet ingespeeld op de nieuwe Basis GGZ, verwijzingen voldoen vaker niet dan wel aan de eisen, de integrale pakketten blijken in de praktijk vaak onwerkbaar. Bovendien zijn veel NZa-regels onduidelijk, en laat de voorlichting veel te wensen over. Verder wordt de NZa-regelgeving ervaren als eenzijdig: zorgverleners worden op allerlei manieren aan banden gelegd, terwijl zorgverzekeraars vrij spel hebben. Daarmee geeft de NZa een eenzijdige invulling aan haar rol als ‘marktmeester’ in de zorg.

Dit zijn de hoofdpunten uit een inventarisatie van knelpunten die de NVGzP dinsdag 18 maart aan de NZa heeft toegezonden. Leden van de NVGzP konden tot vorige week knelpunten aandragen. Het grote aantal reacties liet zien hoe groot de nood is binnen de beroepsgroep.

Suggesties voor verbetering

Naast knelpunten doen wij ook suggesties voor verbetering. Onder andere:
• naast regels voor zorgverleners ook strakkere regels voor zorgverzekeraars, bijv. minimumtarieven naast maximumtarieven;
• schrappen van DSM-stoornis als voorwaarde voor behandeling in de Basis GGZ;
• meer ruimte voor aanbieding van losse consulten aan patiënten die bereid zijn zelf te betalen;
• duidelijker informatie over welke behandelingen wel/niet vergoed worden;
• helderder voorlichting over de regels, zowel op de website als via de telefonische help desk.

Herziening regels voor 2015

De NZa is momenteel bezig met een evaluatie van de regelgeving, als voorbereiding voor aanpassing van de regels voor 2015. De NVGzP en andere beroepsverenigingen zijn uitgenodigd hiervoor suggesties aan te dragen. Het streven is de nieuwe regelgeving in de zomer gereed te hebben.

Klik hier voor de integrale notitie van de NVGzP.