Samenwerking psychologenorganisaties krijgt vorm

07-04-2014

Een groot aantal verenigingen van psychologische professionals in de gezondheidszorg kwam op 3 april bij elkaar om verder te praten over de mogelijkheden voor toekomstige samenwerking. Dit overleg was een vervolg op een eerdere bijeenkomst in januari.

In krap twee maanden is geïnventariseerd wat de mogelijkheden om samen te werken zijn. De resultaten zijn aan alle deelnemende partijen gepresenteerd. De hoogste prioriteit betreft het behartigen van de belangen van de leden richting politiek en zorgverzekeraars. Daarbij is het motto: ‘Er mag niet meer over de beroepsgroep besloten worden, maar door de beroepsgroep zelf’!
Er zijn verschillende opties voor samenwerking door de verenigingen naar voren gekomen. Deze zijn gepresenteerd en het is nu aan de verenigingen om hier binnen de eigen bestuurlijke organisatie over na te denken en een besluit te nemen. Dit wordt binnen een strakke tijdsplanning opgepakt, waarna de partijen in mei weer bijeenkomen.

De verenigingen die nu aan tafel zitten zijn:
• het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
• de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
• de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
• de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP)
• de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)
• de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (NVVP)
• de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE)
• de Nederlandse wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS)
• de Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP)
• de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse (NVPA)
• de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
• de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie (VCgP)
• de Vereniging EMDR Nederland (VEN)
• de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)

Naast deze verenigingen zullen ook de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse (NVPA) en de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP) worden uitgenodigd voor het vervolg.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.