Samenwerking psychologen krijgt vorm

13-07-2014

De samenwerking van organisaties van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen in de gezondheidszorg krijgt vorm. Eind december nam de NVGzP het initiatief tot dit samenwerkingsproject, eind januari vond de eerste bijeenkomst plaats en nu, minder dan zes maanden later, ligt er een intentieverklaring die door dertien partijen is ondertekend.

In de intentieverklaring spreken de partijen uit zich gezamenlijk te willen inzetten voor een betere kwaliteit van de (geestelijke) gezondheidszorg. Er is een inventarisatie gemaakt van samenwerkingsmogelijkheden op vier thema’s:

  1. De beroepenstructuur in de gezondheidzorg;
  2. Relatie met zorgverzekeraars;
  3. Doorontwikkeling basis GGZ – specialistische GGZ;
  4. Jeugd.

De komende maanden zullen alle partijen hun leden vragen in te stemmen met de nu getekende intentieverklaring en voor het einde van het jaar akkoord te gaan met de nieuw op te richten samenwerkingsvorm.

Klik hier  voor de complete tekst van de intentieverklaring en de partijen die hebben ondertekend.

One thought on “Samenwerking psychologen krijgt vorm

  1. Een interessante en belangrijke ontwikkeling die voor mij als algemeen secretaris van de federatie van gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten (FGzPt) wel de vraag oproept op welke manier en in welk stadium deze federatie hierbij wordt betrokken.

Comments zijn gesloten