Samenwerking NVGzP en VGCt

08-06-2013

De NVGzP en de VGCt hebben besloten intensiever te gaan samenwerken. De verenigingen gaan de mogelijkheid onderzoeken voor een gecombineerd lidmaatschap. Daarop vooruitlopend krijgen VGCt-leden de mogelijkheid om in 2013 tegen gereduceerd tarief lid te worden van de NVGzP.  Ook in hun activiteiten gaan VGCt en NVGzP nauwer samenwerken.

Samen sterker

De VGCt is de wetenschappelijke vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie, met meer dan 4.000 leden. Evenals de NVGzP staat de vereniging voor een wetenschappelijk onderbouwde beoefening van de psychologie en psychotherapie in de gezondheidszorg, met BIG-registratie als waarborg voor de kwaliteit van beroepsbeoefenaren. Samen denken beide verenigingen sterker te staan in acties die gericht zijn op versterking van de positie van de gz-psycholoog, de klinisch psycholoog, de klinisch neuropsycholoog en de BIG-geregistreerde (cognitieve) gedragstherapeut in de gezondheidszorg.

Gezamenlijke initiatieven

De afgelopen maanden trokken VGCt en NVGzP al veel samen op. Zo formuleerden beide verenigingen samen een reactie op het concept-rapport van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) over de vergoedingen van GGZ-hulp. Ook reageerden zij samen op de plannen van de Minister voor de invoering van de Basis GGZ.  De komende maanden zal deze samenwerking worden voortgezet en uitgebreid.

Meer partijen

De komende maanden zal worden onderzocht of ook andere partijen bij deze samenwerking kunnen worden betrokken. Het streven van de NVGzP is om een brede coalitie te vormen van zoveel mogelijk organisaties van BIG-geregistreerde psychologen in de gezondheidszorg. Dit is hard nodig, gezien alle plannen van de overheid waarmee de beroepsgroep geconfronteerd wordt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.