Samen sterker; één federatie voor psychologen, pedagogen en psychotherapeuten

06-02-2015

Vanuit de overtuiging ‘Samen staan we sterker’ hebben negen beroeps- en wetenschappelijke verenigingen van psychologen, pedagogen en psychotherapeuten (waaronder de NVGzP) besloten hun krachten te bundelen en een federatie te vormen. 

NIP, NVGzP, NVO, NVRG, NVVS, VCgP, VEN, VGCt en VKJP vertegenwoordigen samen ruim 20.000 psychologen, pedagogen en psychotherapeuten op het gebied van zorg en ondersteuning. Ze gaan samen een federatie vormen die de belangen van de beroepsgroepen behartigt. Daarbij is een speerpunt van de nieuwe federatie transparantie over de kwaliteit van de professionele beroepsuitoefening. Centraal staat dat doeltreffende, doelmatige zorg en ondersteuning van volwassen en jeugd noodzakelijk is voor een gezonde en vitale samenleving.

De verenigingen hebben op 4 februari besloten zich aan te sluiten bij de federatie. De verenigingen gaan dit besluit formaliseren door het binnen de eigen vereniging te bespreken. Er is daarom nu formeel sprake van een voorgenomen besluit. Zodra alle verenigingen deze formalisering hebben afgerond zal de federatie naar verwachting medio april worden opgericht.

Binnen de NVGzP zal het voorstel besproken worden op de ledenvergadering van 12 februari as.

Inhoud centraal

Tegelijkertijd werken de samenwerkende verenigingen aan het werkplan voor 2015 en het opzetten van de interne organisatie. In 2015 pakken zij de volgende inhoudelijke thema’s op:

  • Hoofdbehandelaarschap en Beroepenstructuur
  • Bekostiging
  • Doorontwikkeling Basis GGZ – Specialistische GGZ
  • Jeugd

De deelnemende verenigingen

NIP: het Nederlands Instituut van Psychologen

NVGzP: de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen

NVO: de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen

NVRG: de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie

NVVS: de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging Voor Seksuologie

VCgP: de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie

VEN: de Vereniging EMDR Nederland

VGCt: de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie

VKJP: de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie

 

One thought on “Samen sterker; één federatie voor psychologen, pedagogen en psychotherapeuten

Comments zijn gesloten