Ruime meerderheid FBZ-achterban stemt in met akkoord Cao GGZ

27-01-2022

Een ruime meerderheid van de achterban van FBZ heeft ingestemd met het akkoord voor de nieuwe Cao GGZ. Ook de leden van de andere werknemersorganisaties (FNV, CNV en NU’91) hebben ingestemd. Dat betekent dat de nieuwe cao een feit is.

De NVGzP dankt haar leden die namens de vereniging een actieve rol hebben gespeeld in de cao-klankbordgroep van de Cao GGZ, als ook alle leden die op andere manier input hebben geleverd aan het proces.

Ben je benieuwd welke rol de klankboardgroep speelt bij het proces van de cao-onderhandelingen en wat er gebeurt met jullie input voor de Cao GGZ? Kijk dan eens naar deze infographic.

Ondanks de beperkte financiële ruimte lukte het eind december om na vier onderhandelrondes tot een meerjarig akkoord voor een nieuwe Cao GGZ te komen. In het akkoord is onder andere een salarisverhoging van drie maal 2% in drie achtereenvolgende jaren afgesproken. Daarnaast krijgen werknemers een thuiswerkvergoeding van € 2,00 per thuiswerkdag en een balansbudget. Verder worden de kosten voor scholing/opleiding die door de wet, cao of werkgever verplicht is gesteld, volledig in tijd en geld vergoed. De vergoeding van de bereikbaarheidsdiensten wordt verdubbeld en de onregelmatigheidstoeslag verhoogd met twee periodieken.

Werkdruk en inspraak
Voor FBZ waren gezond en veilig werken en inspraak twee belangrijke onderwerpen tijdens de onderhandelingen. In het akkoord is afgesproken dat nog dit jaar wordt onderzocht hoe de werkdruk van psychiaters/verslavingsartsen en andere zorgprofessionals in dienstverband kan worden verminderd, omdat de toename van het aantal zzp’ers mogelijk werkdrukverhogend voor hen werkt bij de invulling van diensten. Verder gaan de cao-partijen onderzoeken hoe verpleegkundige en psychologische beroepen in de GGZ meer invloed en zeggenschap kunnen krijgen op het beleid van de organisatie. Een evaluatie van de effecten van de afspraak uit de vorige cao om medische staven in te stellen in alle GGZ-instellingen, maakt onderdeel uit van het onderzoek.

Kritisch op salarisverhoging
Alle FBZ-verenigingen met leden in de GGZ hebben ingestemd met het akkoord. Wel waren sommige leden kritisch op de salarisverhoging, omdat deze achterblijft bij de inflatie. Zorgprofessionals maken zich hier zorgen over gezien het personeelsverloop in de GGZ. FBZ neemt dit signaal serieus en zal tijdens het reguliere overleg met de Nederlandse ggz de werk- en dienstendruk blijven agenderen, evenals de vraag hoe het werken in de GGZ aantrekkelijker kan worden gemaakt.

De komende tijd wordt het akkoord uitgewerkt in een nieuwe cao-tekst. Zodra deze beschikbaar is, wordt dit op de website van de FBZ gepubliceerd. Meer weten? Bekijk alle afspraken in het akkoord.