Ruim 80% van de instellingen en 90% van de vrijgevestigden binnen GGZ heeft per 1 januari Kwaliteitsstatuut

17-01-2017

Zorgaanbieders in de curatieve ggz onder de Zorgverzekeringswet zijn per 1 januari 2017 verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Inmiddels is bekend dat 306 instellingen en 4.041 vrijgevestigde beschikken over een goedgekeurd statuut. Een mooi resultaat waar door veel zorgaanbieders heel hard aan gewerkt is en waarmee gepaste zorg mee wordt bevorderd.

Hoe nu verder?
Op maandag 9 januari is het openbaar databestand doorgestuurd naar
Zorginstituut Nederland (ZiNL). In dit bestand zijn alle aanbieders opgenomen die
vóór 15 december 2016 een bericht hebben ontvangen dat hun statuut is goed- of afgekeurd. ZiNL publiceert het openbaar databestand op de website www.zorginzicht.nl. Het openbaar databestand is voor iedereen beschikbaar en wordt voornamelijk gebruikt door toezichthouders en KiesBeter als patiëntkeuze-informatie.

Coulanceperiode zorgverzekeraars
Zoals u weet, hebben LVVP, NVvP, V&VN, P3NL, InEen, NIP, GGZ Nederland,
Platform MEER GGZ en LPGGz alle zorgverzekeraars verzocht om een ruime periode in acht te nemen voor de soepele invoering en hantering van het kwaliteitsstatuut in 2017. Dit verzoek is gehonoreerd. Aanbieders die vóór 1 januari 2017 een account hebben aangevraagd op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl kunnen gebruikmaken van de coulanceperiode tot 1 april 2017. Alle andere aanbieders lopen het risico dat hun declaraties voor behandelingen die gestart zijn of doorlopen in 2017, niet (meer) in behandeling worden genomen tot de aanbieder alsnog aan de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar voldoet.

Deze coulanceperiode is niet van toepassing op aanbieders die hun praktijk of instelling starten in 2017. Voor hen geldt dat zij over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut dienen te beschikken zodra wordt gestart met het leveren van verzekerde zorg.

Openstelling website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
Voor alle aanbieders geldt dat de website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl ook in 2017 beschikbaar is. Indien u vóór 15 maart 2017 uw statuut aanbiedt, ontvangt u vóór 1 april reactie of deze is goedgekeurd.

Wijzigingen in uw kwaliteitsstatuut
Het is belangrijk dat u uw kwaliteitsstatuut actueel houdt en eventuele wijzigingen doorvoert. Het kwaliteitsstatuut op uw website of in uw praktijk dient altijd actuele informatie te bevatten. U hoeft een gewijzigd kwaliteitsstatuut niet opnieuw te laten toetsen.

Meer informatie of vragen?
Op de website vindt u de veelgestelde vragen over het aanbieden van het format kwaliteitsstatuut: https://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/Home/Faq. Voor overige vragen kunt u uiteraard ook contact opnemen via het emailadres helpdesk@ggzkwaliteitsstatuut.nl of via telefoon 088 – 126 39 15 (op werkdagen bereikbaar van 10:00 tot 15:00 uur).

[cd_text]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.