RINO Zuid start met opleiding klinisch psycholoog voor ouderen

09-05-2014

RINO Zuid gaat binnen de opleiding tot klinisch psycholoog een aparte leerroute aanbieden gericht op het werken met ouderen.

De opleiding biedt gios de mogelijkheid om zich te profileren in expertise in de ouderenzorg.
Door te kiezen voor een specifieke leerroute kunnen zij hun competenties op dit terrein versterken. Dit maakt hen bij uitstek geschikt om als klinisch psycholoog wetenschappelijk onderzoek en zorgbeleid te verbinden met specialistische psychodiagnostiek en behandeling van ouderen. Deze profilering wordt zichtbaar gemaakt door een aantekening ‘ouderenzorg KP’ op het getuigschrift.

Kenmerken van de leerroute:

  • de gios is gedurende de opleiding 50% van de praktijkuren werkzaam met ouderen
  • men volgt de keuzemodules psychodiagnostiek en behandeling ouderen
  • het wetenschappelijk onderzoek betreft het domein ouderen
  • optie: managementopdracht in domein ouderen

Klik hier voor nadere informatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.