Resultaten polls omgang scholingsverzoeken cao-Ziekenhuizen en cao-GGZ

24-02-2021


De NVGzP vindt het belangrijk dat BIG-geregistreerde psychologen hun bekwaamheid ‘up-to-date’ houden. Naast eigen verantwoordelijkheid, dienen werkgevers faciliteiten te bieden om dit mogelijk te maken. Daarbij gaat het om het faciliteren van scholingsverzoeken, zoals het faciliteren van het bijwonen van intervisie en supervisie.

In de cao maken werkgevers en werknemers landelijke afspraken over rechten en plichten van werknemers. Er staan verschillende afspraken over bij- en nascholing. Informatie hierover kun je hier vinden.

Aanleiding
Eind 2020 hebben het NIP en de NVGzP in het kader van het communicatieplan ‘Haal meer uit je cao’, naast een informatieve notitie, een uitvraag gehouden bij haar leden over scholingsverzoeken. Deze uitvraag is gedaan onder leden die vallen onder de cao-Ziekenhuizen en onder de cao-GGZ.

Scholingsverzoeken
Het eerste wat opvalt, is dat het formeel indienen van scholingsverzoeken niet vaak voorkomt.
Daarnaast laten de resultaten uit de polls zien dat werkgevers verschillend omgaan met scholingsverzoeken. Werkgevers hanteren allerlei beperkingen en eisen aan vergoedingen voor bij- en nascholing. Daarbij zijn werkgevers kritisch over scholingsverzoeken en heeft bezwaar maken niet altijd evenveel zin.

Vergoedingen van scholingsverzoeken zijn eerder gedeeltelijk dan volledig. En daarbij zijn deze vergoedingen dan doorgaans een financieel percentage van de kosten. Vergoedingen in tijd zijn daarbij minder gangbaar: veel bij- en nascholing dienen in eigen tijd gevolgd te worden.

Vervolg
De uitkomsten van beide polls worden gecommuniceerd naar FBZ. Deze polls worden meegenomen in de voorbereiding van de cao-onderhandelingen binnen beide sectoren. Daarnaast is het input voor de NVGzP om te kijken of en zo ja, op welke manier zij haar leden hierin kan faciliteren.