Psycholoog-specialisten: de verbindende specialisten

24-04-2020

Vanuit de afdeling Specialisten vinden wij het belangrijk om te weten wat onze leden zelf vinden van de resultaten die ze op de vier kerngebieden diagnostiek-behandeling-wetenschap en management de afgelopen jaren hebben behaald. Daarom hebben we een vragenlijst uitgezet. Hier is enthousiast op gereageerd en de respons was opnieuw zeer hoog (n=208).

De uitkomst van de enquête laat een helder beeld zien van een verbindend specialist die specifieke resultaten behaalt op de vier kerngebieden. Hieruit voortvloeiend is er een goede ontwikkeling in passende arbeidsvoorwaarden.

Samenvatting op hoofdpunten
Klik hier voor de samenvatting van het onderzoek. Dit document vat de hoofdpunten samen die informatief, relevant en richtinggevend zijn voor de individuele psychologisch specialist, de afdeling Specialisten van de NVGzP, maar ook voor het werkveld in bredere zin.

Vragen en suggesties
Heb je vragen over het onderzoek, suggesties of ontvang je graag meer informatie over het onderzoek? Stuur dan een mail naar bureau@nvgzp.nl