Resultaten eerste implementatiemonitor Zorgprestatiemodel

09-06-2021

In opdracht van het programma Zorgprestatiemodel wordt er periodiek een implementatiemonitor opgesteld rond het zorgprestatiemodel. Hiervoor wordt informatie opgehaald bij zorgaanbieders, zorgverzekeraars en ICT-leveranciers, over hoe de voorbereidingen op het zorgprestatiemodel gaan.

Met de monitor krijgen we een beeld van wat goed loopt in de implementatie en wat extra aandacht nodig heeft. Zo zorgen we er samen voor dat het zorgprestatiemodel een goede start krijgt.

In april en mei hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars de eerste enquête ingevuld. Met ICT-leveranciers zijn interviews gehouden. Nu zijn de resultaten van de eerste monitor bekend.

Resultaten eerste monitor
Uit de enquête blijkt dat veel onderdelen op schema liggen en dat partijen hard werken om de implementatie te realiseren. Toch geven respondenten ook aan dat de realisatie van een aantal mijlpalen in gevaar komt. Deze mijlpalen hebben vooral te maken met de EPD-ontwikkeling en met afspraken rond contractering. Binnenkort vindt er ook een kwalitatieve verdieping plaats met een aantal respondenten, om zo de knelpunten goed te kunnen begrijpen.

Vervolg
Het programma neemt de signalen over knelpunten serieus. Het programma heeft een aantal maatregelen genomen om een succesvolle ICT-implementatie te faciliteren. Er is bijvoorbeeld een landelijke ICT-ketentestcoördinator aangesteld en met EPD-leveranciers wordt overleg gevoerd over wat minimaal gerealiseerd moet worden (MVP). Ook over simulatie en contractering zijn bestuurlijke afspraken gemaakt.

Implementatiemonitor
De implementatiemonitor Zorgprestatiemodel (ZPM) kun je hier vinden