Reminder: belangrijk bericht over je kwaliteitsstatuut

01-03-2019

Vul vóór 16 maart de toestemmingsverklaringen voor je kwaliteitsstatuut in.

Instellingen en praktijken met een kwaliteitsstatuut GGZ voor 18+, kregen op 31 januari per e-mail een belangrijk nieuwsbericht van GGZ kwaliteitsstatuut. We raden aan dit bericht zorgvuldig te lezen en de noodzakelijke acties die beschreven staan, uit te voeren vóór 16 maart 2019.

De belangrijkste acties zijn het geven van toestemming voor het beschikbaar stellen van gegevens uit je kwaliteitsstatuut aan het zorginstituut. Je moet ook toestemming vragen aan de personen waarvan persoonsgegevens in je kwaliteitsstatuut staan. Daarnaast moet je aangeven of je toestemming geeft voor het beschikbaar stellen van gegevens aan Kiezen in de ggz.

NB: leden die de naam en contactgegevens van de NVGzP-klachtenfunctionaris in hun kwaliteitsstatuut hebben vermeld, kunnen punt 9a van het kwaliteitsstatuut als volgt wijzigen:
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij de klachtenfunctionaris van de NVGzP, te bereiken via: klachten@nvgzp.nl
De klachtenregeling is hier te vinden.
Met deze vermelding hoeft er nl. geen toestemming aan de klachtenfunctionaris te worden gevraagd.

In het bericht van GGZ kwaliteitsstatuut wordt toegelicht welke gegevens worden gedeeld en wat de eventuele consequenties zijn als je geen toestemming geeft.

Geldigheidsduur en updaten kwaliteitsstatuut
De geldigheidsduur van de huidige goedgekeurde kwaliteitsstatuten is verlengd tot 1 januari 2020. Dit betekent dat je je kwaliteitsstatuut niet opnieuw ter toetsing hoeft aan te bieden, tenzij er iets wijzigt binnen je praktijk of instelling waardoor je je kwaliteitsstatuut moet aanpassen.

Iedere instelling en praktijk met een kwaliteitsstatuut moet wel uiterlijk 15 maart via www.ggzkwaliteitsstatuut.nl inloggen en de toestemmingsverklaringen invullen.

Meer informatie kun je lezen in de e-mail die je hebt ontvangen van GGZkwaliteitsstatuut.nl. Je kunt de tekst van deze e-mail ook hier teruglezen. Ook op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl vind je meer informatie.

Voor technische assistentie kun je contact opnemen met de helpdesk van GGZ Kwaliteitsstatuut. Voor inhoudelijke vragen kun je contact met P3NL opnemen, via info@p3nl.nl.