Regeling continuïteitsbijdrage (CB) GGZ gereed

28-05-2020


Zorgverzekeraars Nederland (ZN) maakte onlangs bekend dat de huidige regeling continuïteitsbijdrage (CB) niet beschikbaar zou zijn voor de geestelijke gezondheidszorg. Reden is dat de huidige bekostiging via DBC’s niet geschikt is voor de huidige CB-regeling. De huidige CB-regeling is gestoeld op een declaratiepatroon van consulten en kortdurende prestaties, niet op behandeltrajecten met een lange doorlooptijd. Zodoende komt er een aparte regeling voor de GGZ.

De NVGzP snapte deze redenering, maar heeft hierbij (met andere veldpartijen) ZN gewezen op de onduidelijke communicatie hieromtrent en gevraagd om snelle duidelijkheid hierover.

Aparte regeling CB GGZ gereed
Aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) kunnen binnenkort een continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars aanvragen. De regeling geldt specifiek voor zorgaanbieders binnen de GGZ, die zorg zonder verblijf leveren, met een jaaromzet minder dan 10 miljoen euro. De laatste voorbereidingen worden op dit moment door de zorgverzekeraars afgerond.

Hoofdlijnen CB-regeling GGZ
De continuïteitsbijdrage is bedoeld ter compensatie van omzetdaling door de coronacrisis. De bijdrage is gestoeld op de normale omzet die zorgverzekeraars vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen en het vergoedingspercentage ligt op 85%.

Hierbij verwachten zorgverzekeraars dat de zorgaanbieders daarnaast inhaalzorg gaan leveren om de wachttijden niet (verder) op te laten lopen. Het percentage voor inhaalzorg is lager1 en komt uit op een aangepaste vergoeding van 45%.

De openingsdatum van de DBC’s en GB-GGZ producten is bepalend voor de looptijd van de CB-regeling en de uiteindelijke afrekening:

  • De regeling loopt van 1 april 2019 t/m 30 juni 2020. 1 April 2019 wordt aangehouden, omdat dat de uiterste datum is waarop DBC’s en GB-GGZ geopend zijn die mogelijke gevolgen kunnen hebben van de maatregelen rond de coronacrisis die in maart 2020 zijn begonnen.
  • De CB wordt gesplitst naar het jaar 2019 en 2020 als gevolg van de jaarlijkse contractering van zorgverzekeraars, waarbij verschillende afspraken gemaakt (kunnen) zijn.
  • De eindafrekening over 2019 vindt plaats medio 2021 en de eindafrekening over 2020 vindt plaats medio 2022, op basis van de lange looptijd van DBC’s en GB-GGZ producten.
  • Na de eindafrekening van de CB worden de overeengekomen inkoopafspraken weer nageleefd. De toegekende CB wordt hierbij gezien als reguliere declaratie en loopt gewoon mee met gemaakte inkoopafspraken.
  • De voorlopige CB wordt niet maandelijks, maar 1x per kwartaal (achteraf) betaald vanaf juli 2020 t/m oktober 2021.
  • De voorlopige CB wordt gebaseerd op het verschil tussen het (op basis van het contract) verwachte bedrag aan te betalen facturen en het werkelijke bedrag aan betaalde facturen in de afgelopen 3 maanden. Let op!: de eerste voorlopige CB loopt van maart 2020 t/m juni 2020 en bestrijkt zodoende 4 maanden. De facturen moeten hierbij betrekking hebben op de schadejaren 2019 of 2020.

Aanvragen CB-regeling GGZ
De CB-regeling staat open voor gecontracteerde en ongecontracteerde zorgaanbieders. Het aanvragen loopt via VECOZO. De exacte startdatum is nog niet bekend. Zorgaanbieders die nog niet zijn aangesloten bij VECOZO en een beroep op de regeling willen doen, wordt geadviseerd zich zo snel mogelijk bij VECOZO in te schrijven. Deze aanmelding kun je doen via deze link. Zo wordt bij het aanvragen van de continuïteitsbijdrage extra doorlooptijd voor de aansluiting voorkomen.

Brief ZN
De brief van zorgverzekeraars Nederland (ZN) over deze aangepaste regeling GGZ kun je hier vinden.

 

1. Via de continuïteitsbijdrage zijn de vaste lasten van jouw praktijk al vergoed. Zodoende kan voor deze inhaalzorg volstaan worden met een lagere vergoeding. Anders zou (deels) dubbel worden betaald voor deze lasten. De vergoeding van inhaalzorg is zo gekozen dat de loonkosten van medewerkers daardoor gedekt worden.