Reflectie-instrument voor orthopedagogen / psychologen in de gehandicaptenzorg

13-11-2019

 

De NVGzP, het NIP en de NVO werken gezamenlijk aan een reflectie-instrument voor gedragsdeskundigen in de gehandicaptenzorg. Het reflectie-instrument is gebaseerd op de reeds beproefde kwaliteitsvisitatie van het NIP.

In 2019 is het model van kwaliteitsvisitatie van het NIP geschikt gemaakt voor de gehandicaptenzorg en wordt deze uitgetest binnen enkele pilot instellingen. In 2020, als de uitkomsten uit de pilot zijn verwerkt, zal het instrument via de website van de deelnemende beroepsverenigingen NVGzP, NIP en NVO beschikbaar komen. Wij houden je op de hoogte over de ontwikkelingen.

Waarom reflectie voor gedragsdeskundigen?
Het reflectie-instrument werkt als een spiegel om te zien hoe je in je vak staat. Het biedt de kans om te leren en te verbeteren. Het instrument sluit goed aan op één van de bouwstenen van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. De reflectie voor gedragsdeskundigen is een manier om het vertrouwen om te verantwoorden weer bij de professionals te leggen.

 Voor de individuele psycholoog/orthopedagoog
Het belangrijkste uitgangspunt van de reflectietool is reflecteren en leren. Een zelfevaluatie vragenlijst geeft zicht op je handelen bij belangrijke thema’s in jouw professie. De uitkomsten van deze zelfevaluatie bespreek je met twee of drie collega’s, die je zelf uitkiest. In dat gesprek zoek je samen de discussie- en ontwikkelpunten op om daarop verdiepende inzichten te krijgen. Even stilstaan om te kunnen groeien! Daarna stel je een persoonlijk ontwikkelplan op. Je bepaalt zelf of en met wie je dit persoonlijk ontwikkelplan deelt. Het model nodigt uit om open te zijn over de eigen sterkten en zwakten en is geen instrument van verantwoording naar anderen. De reflectietool behelst een cyclisch proces dat je periodiek kunt herhalen.

Voor de vakgroep van psychologen/orthopedagogen
Hebben ook de collega’s uit je eigen vakgroep de individuele vragenlijst ingevuld? Dan is het mogelijk om aanvullend de TeamOntwikkelmeter (TOM) in te vullen. Deze maakt een quick scan van de teamsamenwerking; in hoeverre zit de vakgroep op één lijn rond zaken als afstemming en doelgerichtheid? De vakgroep gebruikt de uitkomsten om met elkaar het gesprek aan te gaan over de onderlinge samenwerking. De vakgroep stelt daarna samen een Teamontwikkelplan op.

Wil je meedoen met de (gratis) pilot dan is dat mogelijk door een mail te sturen naar visitatie@psynip.nl  (beperkte deelname).

Uit een eerste test blijkt dat het leuk en inspirerend is om te doen.