Rechter: zorgverzekeraars moeten minimaal 75% vergoeden

08-03-2013

Zorgverzekeraars mogen de vergoeding voor GGZ-behandelingen niet onbeperkt verlagen. Ook bij niet-gecontracteerde zorg moeten zij ten minste 75-80% van het marktconforme tarief betalen. Dat oordeelt de Rechtbank Breda in een uitspraak op kort geding dat was aangespannen tegen CZ.

CZ heeft per 1 januari 2013 de tarieven voor vergoeding van niet-gecontracteerde GGZ-zorg verlaagd van 75 naar 50% van het marktconforme tarief.  De instelling voor verslavingszorg Momentum is hierover naar de rechter gestapt.

Volgens Momentum is een vergoeding van 50% zo laag, dat dit een ‘feitelijke hinderpaal’ betekent voor de vrije keuze van een behandelaar. Deze vrijheid van keuze is vastgelegd in artikel 13 van de Zorgverzekeringswet.

CZ stelde hiertegenover dat de maatstaf van de ‘feitelijke hinderpaal’ niet meer geldt. Daarbij beroept CZ zich op een wijziging van artikel 13, die momenteel in voorbereiding is. Door deze wijziging zou het ‘hinderpaal’-criterium komen te vervallen.

De rechter oordeelt nu dat CZ niet vooruit mag lopen op de wetswijziging. Zolang de wet niet is gewijzigd, blijft het ‘hinderpaal’-criterium van kracht. Verzekeraars moeten hun patiënten dus een vergoeding bieden die de vrije keuze van een behandelaar niet belemmert. Volgens de rechter is dit minimaal 75-80 % van het marktconforme tarief.

CZ zal tegen de uitspraak in hoger beroep gaan. Als de uitspraak van de rechter standhoudt, is dit echter goed nieuws voor gz-psychologen en anderen die ongecontracteerde zorg verlenen. Het betekent dat verzekeraars op basis van de huidige zorgverzekeringswet verplicht kunnen worden om ook bij ongecontracteerde zorg minimaal 75-80% te vergoeden.

Zoals gezegd: de door Minister Schippers beoogde wetswijziging zou een eind maken aan deze vergoedingsplicht. Of deze wetswijziging er komt, is echter nog maar zeer de vraag. In de Eerste Kamer is er nog geen meerderheid voor, en ook in de Tweede Kamer bestaat veel weerstand tegen de afschaffing van het principe van vrije keuze van een behandelaar.

Meer informatie:

Rechterlijke uitspraak

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.