Rechter: zorgverzekeraar hoeft maar 60% GGZ-hulp te vergoeden

11-05-2014

De voorzieningenrechter van Rechtbank Midden-Nederland heeft onlangs bepaald dat Achmea maar 60% van de kosten van GGZ-hulp behoeft te vergoeden. Daarmee staan de vergoedingen verder onder druk.

Tot op heden werden in rechterlijke uitspraken vaak vergoedingspercentages van 75 tot 80 procent voor niet-gecontracteerde hulp redelijk geacht. Dit om te voldoen aan het wettelijk criterium dat kortingen op de vergoeding geen hinderpaal mogen zijn  voor de vrije keuze van een behandelaar. Daarbij is overigens wel altijd bepaald dat dit afhankelijk is van de specifieke situatie: het hinderpaalcriterium kan in het ene geval anders uitpakken dan in het andere. Klik hier voor nadere informatie hierover

Een van de redenen voor de rechter in Midden-Nederland om te besluiten tot 60% als ondergrens was het feit dat de zorgverlener (CrisisCare) het verschil niet volledig doorberekende aan haar patiënten. Eerder had Achmea 80 procent vergoed, en  CrisisCare nam de resterende 20 procent voor eigen rekening. Op basis hiervan oordeelde de rechter dat de verlaging van 80 naar 60 procent voor de patiënt slechts een verlaging met 20% zou betekenen, hetgeen volgens de rechter geen ‘hinderpaal’ was voor vrije keuze van behandelaar.

Dit leert dat gz-psychologen die hun patiënten geen rekening sturen voor het niet-verzekerd deel van de zorg zichzelf behoorlijk in de vingers kunnen snijden: niet alleen lopen zij inkomsten mis, maar zij geven de verzekeraar ook een argument om de vergoeding verder te verlagen!

CrisisCare is tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan.

Bron: Zorgvisie.nl, klik hier

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechter

Lees ook: Minister van plan hinderpaalcriterium helemaal te schrappen

One thought on “Rechter: zorgverzekeraar hoeft maar 60% GGZ-hulp te vergoeden

 1. Wat een naar bericht en in strijd met een uitspraak van het Hof in Den Bosch van vorig jaar zoals gepubliceerd via https://dirkzwagergezondheidszorg.nl/2013/10/07/ook-vergoedingsbeleid-vgz-in-strijd-met-de-wet/ – nu ben ik geen jurist maar volgens mij gaat de uitspraak van het Hof boven die van de lagere rechter? Het zijn wel andere arrondissementen maar toch… welke uitspraak kan de cliënt nu aanhouden als hij of zij de declaraties indient?
  Voor cliënten van mijn volledig contractvrije, landelijk werkende praktijk met ‘niche doelgroep’ (afstand en adoptie) is dit een behoorlijk dramatische ontwikkeling…
  Bijzonder dat de overheid durft te spreken van marktwerking als de markt eenzijdig door zorgverzekeraars wordt gedicteerd, maximum tarieven vaststelt, declaratieregels (te laat) eenzijdig oplegt, innovatief werken in de kiem smoort en de professional met wantrouwen in plaats van vertrouwen bejegent. Kafka zou er een prachtig verhaal van kunnen maken….
  Is er een juridische weg die de koepel(s) van de beroepsverenigingen in kunnen/willen slaan tezamen met de VVAA bv.? Het lijkt me nu het moment daarvoor – waarbij de weg t.z.t. ook nog openstaat naar Straatsburg/Europa? Ik begreep uit berichtgeving in de krant dat vrije advocatenkeuze via Straatsburg geborgd is.
  met vriendelijke groet
  Anneke Vinke, Adoptiepraktijk Vinke Bilthoven

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.