Reacties concept-advies beroepenstructuur psychologische zorg 14 juli 2020

25-08-2020

De NVGzP heeft naar aanleiding van het geactualiseerde concept-advies een tiental inhoudelijke reacties ontvangen. Enkele hiervan zijn door een groot aantal collega’s uit het werkveld mede-ondertekend. Een ruime respons dus, voortkomend uit een grote betrokkenheid van onze leden, waarvoor dank.

Positief is men in het algemeen over de voorstellen inzake het gebruik van aantekeningen voor behandelmethoden waarin men zich naast de BIG-registratie verder in heeft verdiept. Ook de noodzaak om uiteindelijk alleen psychologen in de zorg te laten werken met een BIG titel, wordt ondersteund. De weg daarnaar toe (meer opleidingsplekken, EVC-trajecten voor ervaren basispsychologen) verdient zo spoedig mogelijk verdere uitwerking. De NVGzP maakt zich hier ook al lange tijd sterk voor.

De meeste reacties gaan over de noodzaak om bij het voorgenomen specialisme KP/PT de overgangsregeling zorgvuldig in te vullen. De aandachtspunten gaan vooral over het voorstel dat psychotherapeuten, die tevens gz-psycholoog zijn, zonder voldoende aanvullende scholing de registratie klinisch psycholoog/psycholoog specialist zouden kunnen verkrijgen. De vier werkvelden van de klinisch psycholoog moeten voldoende aan de orde komen in de overgangsregeling en registratie van PT als KP/PT is de algehele gedachte. Ook voor de NVGzP is dit een belangrijk aandachtspunt.

Ook zijn er collega’s die hun teleurstelling uiten over het verdwijnen van het voorgenomen specialisme medische psycholoog specialist en forensisch psycholoog specialist in het concept-advies van 14 juli. Men is bezorgd dat de dominantie van de GGZ herhaaldelijk leidt tot onvoldoende herkenning van andere noodzakelijke specialismen in de psychologie. Er wordt aandacht gevraagd voor de professionalisering van psycholoog specialisten in deze werkvelden. De medische psychologie en de forensische psychologie hebben zich de laatste jaren, en zeker ook de laatste tijd, enorm ontwikkeld en men wil deze ontwikkeling vasthouden en voortzetten. Ook wordt hierbij genoemd de wenselijkheid voor een specialisme ouderenpsycholoog. De NVGzP kan zich vinden in deze gedachtegang.

Het advies beroepenstructuur is een advies van de drie beroepsverenigingen NVP, NIP, NVGzP en van LVVP en P3NL. De NVGzP zal de reacties zoals deze geformuleerd zijn met de hierboven geschetste insteek, meenemen bij monde van de voorzitter die deel uitmaakt van de stuurgroep. De stuurgroep komt eind augustus weer bij elkaar om de reacties die zijn binnengekomen te bespreken en de laatste wijzigingen door te voeren in het rapport. De verwachting is dat medio september het eindrapport klaar is.