Reactie VWS: geen extra gz-opleidingsplaatsen vanwege bezuinigingen vervolgopleidingen

24-11-2020

De directie MEVA van het ministerie van VWS heeft formeel gereageerd op de eerste brief van dNLggz, LPO, NVGzP, NIP en LVVP van 9 september 2020 met het dringende verzoek meer opleidingsplaatsen beschikbaar te stellen voor gz-psychologen.

Bezuinigingen bottleneck
In haar reactie geeft VWS aan dat er sinds 2019 op het totale kader voor de financiering van medische vervolgopleidingen structureel fors bezuinigd is. Om binnen het beschikbare macrobudget te blijven, heeft VWS dan ook niet de mogelijkheid structureel meer opleidingsplaatsen beschikbaar te stellen voor gz-psychologen.

Reactie NVGzP
De NVGzP vindt het onwenselijk dat in tijden van lange wachtlijsten en grote personele problemen structureel wordt bezuinigd op het aantal opleidingsplaatsen van de medische vervolgopleidingen. Op basis van het kwaliteitsstatuut is daarnaast een gz-psycholoog niet alleen een enkele zorgprofessional, maar ook een professional die zelfstandig multidisciplinaire behandelingen kan opstarten en afsluiten. Het gebrek aan regiebehandelaren treft zodoende het gehele behandeltraject en niet alleen bepaalde aspecten hiervan.

Op basis van bovenstaande zou het logischer zijn om het aantal opleidingsplaatsen voor gz-psychologen te verhogen. Dat dit niet gebeurt, is zodoende onwenselijk. De NVGzP blijft zich zodoende hard maken (met andere partijen) voor een structurele verhoging van het aantal opleidingsplaatsen voor gz-psychologen.

Brief
De brief van directie MEVA van VWS kun je hier vinden.