Reactie staatssecretaris Blokhuis op advies Nza zorgprestatiemodel

04-07-2019

Eind mei stuurde de Nza het ‘Advies zorgprestatiemodel ggz en fz’ naar het ministerie van VWS. Onlangs heeft staatssecretaris Blokhuis zijn reactie op dit advies naar de Tweede Kamer gestuurd.

In zijn reactie is de staatssecretaris positief over het advies om enerzijds toe te werken naar een nieuw bekostigingsmodel en anderzijds (parallel hieraan) te blijven werken aan het transparanter maken van de zorgvraag van de patiënt voor zorginkoop, controle en verantwoording. De staatssecretaris heeft wel een aantal belangrijke voorwaarden gesteld om dit model uiteindelijk goed te keuren. Deze voorwaarden zijn:

  1. Het nieuwe model moet financiële gedragsprikkels wegnemen en ook geen nieuwe strategische prikkels realiseren
  2. Het model moet ook vergoeding op maat garanderen voor EPA (Ernstige Psychiatrische Aandoeningen)-patiënten
  3. Het model moet daadwerkelijk de administratieve lasten verminderen
  4. Het model moet ‘AVG-proof’ zijn en bestand zijn tegen fraude- en foutengevoeligheid

Het tijdspad is dat in 2019 en 2020 het model verder wordt uitgewerkt en dat 2012 een simulatiejaar wordt. In 2022 moet het nieuwe bekostigingsmodel worden doorgevoerd in de ggz en de forensische zorg.

De brief naar de Tweede Kamer kun je hier vinden.