Reactie op de motie van de leden Diertens en Van den Berg m.b.t. ROM-data en de AVG

24-05-2018

Lees meer