Reactie NVGzP op Discussienota Zorglandschap GGZ

29-06-2021


De NVGzP heeft een brief gestuurd aan staatssecretaris Paul Blokhuis met haar reactie op de discussienota zorglandschap GGZ.

In de brief beschrijft de NVGzP kansen om de GGZ integraal te bezien, intersectorale samenwerking te faciliteren en innovatie mogelijk te maken. De NVGzP ziet hiervoor wel een aantal belangrijke randvoorwaarden zoals voldoende, goed gekwalificeerd personeel en goede diagnostiek bij de start van de behandeling. Daarnaast verdienen BIG-geregistreerde psychologen een goede positionering in het werkveld, bijvoorbeeld als regiebehandelaar. Tenslotte dient de integrale GGZ daadwerkelijk werk te maken om een aantrekkelijke sector te zijn om in te gaan of te blijven werken.

De NVGzP is benieuwd hoe de staatssecretaris aankijkt tegen deze standpunten. De NVGzP gaat zich er hard voor maken dat de randvoorwaarden daadwerkelijk worden gerealiseerd en streeft ernaar betrokken te worden bij de verdere uitwerking van de discussienota en de (mogelijke) vertaling naar doelstellingen in de (nabije) toekomst.

De volledige brief lees je hier.

Heb je vragen of suggesties? Neem contact met de NVGzP op via: bureau@nvgzp.nl