Reactie NVGzP op consultatie Generieke Module ‘Indiceren en coördineren in de GGZ’

03-09-2020

De Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland heeft de concept Generieke Module ‘Indiceren en Coördineren in de GGZ’ gepubliceerd. Dit concept is, binnen haar doorzettingsmacht, gemaakt door het Zorginstituut. Branche- en beroepsverenigingen in de GGZ konden het namelijk onderling niet volledig eens worden over een nieuwe versie van het kwaliteitsstatuut, waarin de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de ‘regiebehandelaar’ en zijn of haar medebehandelaren worden omschreven.

Reactie NVGzP
Vanwege de zeer beperkte reactietermijn en vanwege de vakantieperiode, heeft de NVGzP haar mening gegeven op basis van een beknopte raadpleging van haar leden.

De brief die de NVGzP heeft gestuurd aan het Zorginstituut Nederland kun je hier vinden.