Reactie NVGzP consultatie veldafspraak beroepen ggz en fz

23-09-2020

De NVGzP heeft haar reactie gegeven op de veldafspraak beroepen ggz en fz, die door het project zorgprestatiemodel is ontwikkeld. De reactie is op basis van het consultatiedocument, wat door het project is opgesteld. Deze veldafspraak is de voorloper van de veldnorm, die bepalend wordt welke beroepen in het zorgprestatiemodel vanaf 2020 zelfstandig tijd mogen schrijven.

In haar reactie heeft de NVGzP als uitgangspunt genomen dat voor een goede kwaliteit van zorg gekwalificeerde professionals noodzakelijk zijn. Op basis van reacties van leden, de nog te publiceren advies psychologische beroepenstructuur en een eigen uitvraag over de kwaliteit van diagnostiek, heeft de NVGzP gefocust op betere diagnostiek door gekwalificeerde professionals en het verkrijgen van de inzetbaarheid van andere beroepen binnen de veldafspraak.

De brief van de NVGzP kun je hier vinden.