Rapport taskforce gepast gebruik GGZ

26-04-2019

GGZ-instellingen en zorgverzekeraars gaan aan de slag met een nieuwe manier van verantwoorden. Deze werkwijze, die voortkomt uit het rapport van de taskforce gepast gebruik in de GGZ,  vermindert de administratieve lasten en moet het werkplezier vergroten. De eerste instellingen kunnen dit jaar waarschijnlijk al met de nieuwe werkwijze aan de slag.

In de huidige praktijk wordt er onnodig geregistreerd. Deels door onduidelijkheid over de registratievereisten, soms uit vrees om het onjuist te doen. Met het advies is een concrete stap gezet vanuit het Hoofdlijnakkoord GGZ en het actieplan (Ont)regel de Zorg.

Registratie-eisen
De nieuwe registratie-eisen beperken zich tot wat noodzakelijk is voor het leveren van goede zorg aan de patiënt. Het advies toont ook hoe instellingen zich kunnen verantwoorden over de effectiviteit en medische noodzaak van de geleverde zorg. “Zo wordt er gericht gestuurd op het voorkomen van over- of onderbehandeling”, reageert staatssecretaris Blokhuis. “Het rapport van de taskforce is dan ook een belangrijke mijlpaal in het bestuurlijk akkoord.” In het advies wordt concreet beschreven hoe een procesmatige verantwoording en basisregistratieset eruitziet.

Registratieverplichtingen verduidelijkt
Met het rapport is er duidelijkheid in het werkveld over de te registreren gegevens en hoe organisaties zich op procesniveau zowel per cliënt als op instellingsniveau kunnen verantwoorden.
Zowel de ondertekenaars van het Hoofdlijnenakkoord GGZ als de Nederlandse Zorgautoriteit ondersteunen de nieuwe verantwoording. “Dat betekent dat instellingen en verzekeraars in de GGZ aan de slag kunnen met een procesmatige verantwoording van gepast gebruik”, aldus Blokhuis.

Start werkwijze
De eerste instellingen kunnen naar verwachting al dit jaar met de werkwijze aan de slag. Voor andere instellingen die verdergaande aanpassingen in hun administratie moeten doorvoeren, zal de nieuwe werkwijze in 2020 of in 2021 in praktijk worden gebracht.

Het rapport van de taskforce over gepast gebruik vind je hier