Rapport: Monitor Generalistische Basis GGZ

22-06-2017

Bij de invoering van de generalistische basis ggz (gb-ggz) in 2014, heeft het ministerie van VWS toegezegd een monitor uit te voeren over de werking en effecten van de introductie. Die monitor heeft uiteindelijk drie jaar geduurd.

Het rapport, dat afgelopen dinsdag aan de Tweede Kamer aangeboden is, beschrijft de natuurlijk de ontwikkelingen in de gb-ggz, maar ook de ontwikkelingen in de gespecialiseerde ggz en de poh-ggz (huisartsenzorg). De jeugd-ggz en de langdurige ggz blijven buiten beschouwing.

Het aantal patiënten in de gb-ggz is in de afgelopen jaren sterk gestegen, net als het aantal patiënten dat gebruikmaakt van poh-ggz. In de gespecialiseerde ggz is het patiëntenaantal juist gedaald. De verschuiving van de kosten is kleiner dan de verschuiving van patiëntaantallen, omdat de chronische (duurdere) doelgroep grotendeels in de gespecialiseerde ggz blijft. Patiënten met lichtere vormen van problematiek, die vaak gepaard gaan met minder kosten, zien we nu terug in de gb-ggz of de poh-ggz.

De monitor is uitgevoerd door KPMG Plexus, in samenwerking met Vektis en NIVEL. Het hele rapport kun je hier vinden: Monitor Generalistische Basis GGZ, juni 2017