Rapport Meedenkers aan het Woord

25-03-2014

In het najaar 2013 organiseerde het Verwey-Jonkers instituut 28 focusgroepen van meedenkers die gingen meedenken over hoe de beroep in gezondheidszorg in 20130 eruit zien. Media maart verscheen het rapport van de bijeenkomsten, dat een fascinerend kijkje biedt in hoe de toekomst van de gezondheidszorg eruit zou kunnen zien. In totaal namen 277 professionals, bestuurders, beleidsmakers, onderzoekers en opleiders deel aan de focusgroepen. Vanuit de NVGzP waren Joost Baas en Els Graafsma vertegenwoordigd.

Reactie meedenkers

In de focusgroepbijeenkomsten is een brede consensus over de wenselijkheid van een paradigmawisseling van het medisch ziektemodel naar gezondheid en gedrag, waarbij de burger en zijn netwerken centraal staan. De paradigmawisseling vraagt om ingrijpende veranderingen van veel onderdelen van het zorgstelsel. Binnen de ggz zijn al concrete stappen gezet, door de burger en zijn netwerken meer regie te geven. Tot slot is er brede overeenstemming dat dit een heel andere manier van werken betekent, die ook andere deskundigheid en competenties vereist.

 

Daarnaast leverden de focusgroepen een aantal belangrijkste inzichten op:

–         Burgers meer eigen regie moeten nemen en consensus over de noodzaak van de inbreng van de ervaring van de zorgvragers.

–          Dat de ondersteuning en dienstverlening van de zorg in de toekomst zich zal concentreren rondom netwerken van burgers.

–          Veel deelnemers zien de professional als veranderingsagent. Een nieuwe type professionaliteit nodig is.

–          Voor een nieuw systeem in de toekomst zal er minder financieringsstructuur, minder bureaucreatie en regeldrift en verder gebruik en doorontwikkeling van technologie nodig zijn.

–          Het is hard nodig dat er een collectief van burgers komt dat effectief kan omgaan en onderhandelen  met de sturende partijen in de zorg

–          De verwachting is dat niet alle burgers regie kunnen voeren over het eigen leven, door uiteenlopende competenties

–          De focusgroepen zien ook een dilemma over het ontslaan van een mogelijke tweedeling in de zorg: tussen burgers die wel mee kunnen en die niet mee kunnen.

–          Deelnemers waarschuwen dat de solidariteit onder druk komt te staan door eigen verantwoordelijkheid. Wanneer er geen rekening wordt gehouden met diversiteit van burgers, kan er een nieuwe onderklasse ontstaan.

–          Deelnemers hebben ernstige bedenkingen bij de veronderstelling dat burgers voor elkaar kunnen zorgen, vanwege de begrenzing van netwerken.

–          Er is overeenstemming over de gedachte dat er een verschil is tussen de meer generalistische benadering van zorgprofessionals enerzijds en de rol van specialisten in de cure-sector anderzijds.

–          De opleiding van specialisten dienen goed aan te sluiten bij de veranderende zorgpraktijk, daarom moeten de opleidingen worden vernieuwd.

Lees  het volledige rapport ‘Meedenkers aan het woord’ 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.