Rapport KPMG inzicht besteding jeugdhulpmiddelen

03-02-2020

De afgelopen maanden heeft KPMG onderzoek gedaan om meer inzicht te verkrijgen in de besteding van jeugdhulpmiddelen. De achtergrond van dit onderzoek was dat de VNG en het ministerie van VWS meer inzicht wilden krijgen in de patronen bij de uitgavenontwikkeling bij gemeenten. Het rapport is niet representatief en geeft op basis van beperkte input een beeld van de besteding van jeugdhulpgelden.

Uitkomsten
De uitkomsten laten zien dat er (minimaal) 30% van de financiering gaat naar overheadkosten. Hierbij zijn de overheadkosten van zorgaanbieders niet meegenomen. Aangezien het aantal gecontracteerde zorgaanbieders in de jeugdhulp toeneemt, kan geconcludeerd worden dat waarschijnlijk een groter percentage aan overheadkosten opgaat.
Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de uitgaven aan jeugdhulp stijgen, deels door instroom van meer cliënten en deels door hogere personeelskosten. Verder wordt duidelijk dat gemeenten betere expertise dienen te ontwikkelen over de organisatie van jeugdhulp en de realisatie van gepaste zorg.

Werkgeversorganisaties kritisch
Werkgeversorganisaties, verenigd in de BGZJ, zijn kritisch op de uitkomsten van het onderzoek. Zij hekelen de breedte en diepgang van het onderzoek.

Meer informatie
Het rapport van KPMG is hier te vinden

De brief van de BGZJ kun je hier lezen