Rapport Herregistratie 2016

20-04-2017

Sinds 1 januari 2012 is herregistratie in het BIG-register verplicht voor apothekers, tandartsen, psychotherapeuten èn gezondheidszorgpsychologen. Zorgverleners met een diploma behaald vóór 1 januari 2012, moesten zich herregistreren vóór 1 januari 2017.

In dit rapport van het CIBG wordt inzicht gegeven in de meestgestelde vragen aan het klantcontactcentrum en in cijfermatige informatie over herregistratie. Bij de cijfers ligt de focus op geregistreerde zorgverleners en ontvangen aanvragen en de uitkomsten daarvan voor alle beroepen. In hetzelfde hoofdstuk komen de doorhalingen naar aanleiding van de herregistratie van apothekers, GZ-psychologen, psychotherapeuten en tandartsen aan bod, gevolgd door een conclusie over het geheel van de cijfers.

Uit dit rapport wordt ook duidelijk dat er veelal logische verklaringen zijn voor de terugloop in herregistratie waarbij het niet voldoen aan de normuren, de meest voorkomende is.

De aantallen geregistreerde zorgverleners in het BIG-register, uitgesplitst per beroepsgroep, zijn hier te vinden.

[/cd_text]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.