Rapport ‘Health Check GGZ’ van KPMG

21-08-2019

KPMG heeft onlangs het rapport ‘healthcheck GGZ’ gepubliceerd. In dit document staan alle (bekende) problemen rond de houdbaarheid van het GGZ-stelsel benoemd. Deze problemen worden cijfermatig onderbouwd en beknopt beschreven. Een interessant rapport, echter de oplossingen voor de problemen zijn weinig vernieuwend.

Uitkomsten
Uit de – financieel ingestoken – analyse van KPMG worden bekende problemen in de GGZ geschetst:

  • Kosten stijgen relatief harder dan de omzet
  • Personeelstekorten niet op korte termijn opgelost
  • Beperkt verdienmodel GGZ, waardoor investeren een probleem is
  • Nederland geeft veel geld uit aan de GGZ (t.o.v. andere Europese landen)
  • De GGZ-zorg in Nederland is goed vergeleken met andere Europese landen

Toekomstperspectief
KPMG geeft in het rapport diverse mogelijkheden om de GGZ toekomstbestendiger te maken. Veel van deze oplossingen zijn al in gang gezet, dan wel staan beschreven in het hoofdlijnenakkoord van de GGZ. Zo wordt aangegeven dat verdere ambulantisering wenselijk is en dat de administratieve lasten verder verlaagd dienen te worden.

Concluderend
Het rapport bevestigt het bestaande beeld van de uitdagingen van de GGZ, beargumenteerd met diverse (financiële) plaatjes. Daarbij komt ook uit dit rapport naar voren dat, zonder grote veranderingen in het GGZ-stelsel, de GGZ verder zal vastlopen als gevolg van financiële problemen, personeelsproblemen en verwachte groei van patiëntenaantallen.

De oplossingen die KPMG beschrijft zijn echter veel beschreven op macroniveau en weinig vernieuwend. Het feit dat deze oplossingen (bijvoorbeeld het terugdringen van administratieve lasten) nog weinig van de grond komen, maakt duidelijk dat wellicht grotere wijzigingen noodzakelijk zijn om het GGZ-stelsel toekomstbestendig te maken.

Het rapport van de KPMG kun je hier lezen.