Raad van State negatief over wetswijziging wet BIG II

20-01-2020

Nu minister Bruins heeft aangekondigd het wetsvoorstel wet BIG II terug te trekken, is het advies van de Raad van State over dit wetsvoorstel gepubliceerd. Opmerkelijk is dat de Raad van State negatief heeft geadviseerd over dit wetsvoorstel. Ook al is dit bericht ‘mosterd na de maaltijd’, toch geeft het een mooi inkijkje hoe de Raad van State aankijkt tegen de wet BIG en regelgeving hieromtrent.

Mening Raad van State
Raad van State geeft aan dat volgens haar functiedifferentiatie geen onderdeel dient te zijn van een wettelijke (beroeps)regeling. In die zin geeft de Raad van State aan dat beroepsregulatie binnen de wet BIG alleen op beroepsniveau plaats dient te vinden.

Of een beroep wordt opgenomen in de wet BIG, hangt ervan af of een wettelijke regulering nodig is om patiënten goed te beschermen. “Hoewel de wettelijke regeling van een beroep door beroepsorganisaties soms ervaren wordt als statusverhogend en als erkenning van de betekenis van een beroepsgroep, zijn status, erkenning en financieel-economische motieven geen reden voor opname in de wet BIG, zo laat de Raad van State weten in haar advies.

Toekomst wet BIG
Bovenstaande visie is een mooi voorbeeld hoe je de grenzen van de wet BIG (beter) kunt bewaren. Iets wat ook geadviseerd wordt door de gezamenlijke brief van KNMG, NVGzP, andere beroepsverenigingen en de NPCF in een brief die zij medio november 2019 hebben opgestuurd aan minister Bruins.

De inhoud van de brief vind je hier.