Q en A webinar nieuwe landelijke kwaliteitsstatuut GGZ gereed

30-03-2021

Op 10 maart 2021 organiseerde het NIP een webinar over het nieuwe Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ.

Inhoud webinar
Het webinar was toegankelijk voor NIP-leden en de leden van de NVGzP en de NVP. Prof. Jan Kremer en prof. Floortje Scheepers (respectievelijk voorzitter en lid van de kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland), gaven een toelichting op de achtergronden en de inhoud van het nieuwe Landelijk Kwaliteitsstatuut (LKS) GGZ.

Vragen
Veel deelnemers aan het webinar hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om vooraf of tijdens het webinar vragen aan te leveren. Niet alle vragen konden tijdens het webinar gesteld en beantwoord worden.  De leden van de kwaliteitsraad boden aan om alle vragen die gesteld zijn, schriftelijk te beantwoorden. Deze Q en A is nu beschikbaar.

De Q en A kun je hier vinden.

Eerste reactie NVGzP
De NVGzP dankt Jan Kremer en Floortje Scheepers voor de verhelderende presentatie en beantwoording van vragen. De duiding en argumentatie van de inhoud van het nieuwe kwaliteitsstatuut wordt nu ietwat duidelijker.

De NVGzP vindt een aantal aspecten opmerkelijk:

  • De gebruikte categorieën zijn gelieerd aan de categorieën in de nieuwe psychologische beroepenstructuur. Gesteld wordt echter dat de inhoud en duiding van deze categorieën verschillend zijn. In de verdere uitwerking moet dit verschil wel duidelijk worden.
  • De kwaliteitsraad benadrukt dat het LKS een soort leidraad is, waar op regionaal/lokaal niveau vanaf geweken kan worden. Het zou geen afvinklijstje moeten worden. Vraag is daarbij wel welke ruimte hierin precies wordt gehanteerd, met name door de zorgverzekeraars. De NVGzP ziet liever een harde, landelijke begrenzing van bekwame beroepsgroepen. Te veel ruimte geeft werkgevers de mogelijkheid om de kwalitatieve grenzen teveel op te zoeken en zorgt er voor dat zorgverzekeraars eigen bedachte lijstjes gaan hanteren. Ruimte en vrijheid is mooi, maar de vraag is of het voor regiebehandelaren wenselijk is of dat je deze ruimte eerder zoekt bij de inzet van medebehandelaren. Naar dat laatste streven wij.
  • Het ontbreken van de gz-psycholoog in categorie B (indicerend regiebehandelaar) en binnen C en D als coördinerend regiebehandelaar, ligt aan het feit dat ze geen artikel 14 wet BIG zijn of zouden worden. Het gaat hierbij om specialistische beroepen ten opzichte van het basisberoep. Echter, niet alle specialistische beroepen hebben hetzelfde beroepsniveau en vergelijkbare deskundigheidsgebieden. De NVGzP vindt dat een gz-psycholoog deskundiger is in het (onder zelfstandige verantwoordelijkheid) uitvoeren van psychodiagnostiek dan een verpleegkundig specialist.
  • In eerste instantie werd gezegd dat het LKS boven andere veldnormen zou staan en zodoende altijd leidend zou zijn. Nu wordt aangegeven dat er een combinatie gemaakt moet gaan worden. De NVGzP vindt dat er duidelijkheid moet komen over de (juridische) positionering van het LKS. Daarbij kun je je oprecht afvragen of een theoretisch uitgedacht model grotere waarde heeft dan een door professionals zelf, evidence-based opgezet kwaliteitsstandaard.